Press enter to see results or esc to cancel.

5G spóźnia się w Polsce – propozycje UKE uwolnienia pasma

Krótko i na temat z konsultacji lipcowych w UKE.

 

Pasmo – 700 MHz – uwolnienie do 30 czerwca 2022 (odejście od celu 2020) – LINK

pasmo – 3400 – 3600 MHz – do 2025 uwolnione:

Pasmo – 3600 – 3800 MHz – do roku 2023:

Wygaszanie 3600 – 3800 MHz wolne od roku 2023

 

Zostają nam zatem 5G na bazie 4G lub dziwne pasma typu 1400/1500 MHz, 2300-2400 MHz, 3800-4200.

 

Jak napisał Ericsson w swoim stanowisku przedstawionym Prezesowi UKE:

“jeżeli nie zostaną przyjęte specjalne regulacje prawne umożliwiające odzyskanie rozdystrybuowanych wcześniej zasobów widma radiowego w pasmach 3,4-3,6 GHz, 3,6-3,8 GHz oraz 26 GHz, to częstotliwości w tych zakresach będą mogły być przedmiotem aukcji, i tym samym wykorzystania do budowy sieci 5G w Polsce, nie wcześniej niż w latach 2023/2024”

Jakie jest wyjście z sytuacji?

  • Przedłużyć decyzje rezerwacyjne dużym podmiotom (GCP,T-Mobile, Play) w paśmie 3600-3800
  • Wywłaszczyć pozostałych małych operatorów z pozwoleń/decyzji w paśmie 3,5 i 3,7 za odszkodowaniem z zachowaniem trwałości projektów unijnych (np. Radom). środki za odszkodowanie z budżetu UKE i nowych aukcji

Takie rekomendacje przekazane były w połowie 2016 do administracji publicznej wraz z rekomendacjami zmiany prawa.

PS. Link do materiałów z wyniku konsultacji Prezesa UKE (wrzesień 2018)

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert