Press enter to see results or esc to cancel.

Capex Light czyli nowe wyzwanie regulacyjne

Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie dzisiejszej wyniki grupy Cyfrowy Polsat. Szczególnie interesujące jest nowe podejście do wydatków inwestycyjnych zwane capex light. Grupa CPS podpisała umowę z Cellenex Telecom w zakresie infrastruktury aktywnej i pasywnej, zostawiając sobie 207 udziałów (0,01% jako złota akcja, blokująca). Grupa CPS sprzedała zatem 99, 99% udziałów w Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Polska, spółki zależnej hiszpańskiej firmy Cellnex Telecom za kwotę ok. 7 ,1 mld PLN.

Grupa sama wskazuje w prezentacji, że model biznesowy polega na umowie usługowej, zamawianiu dostępu do infrastruktury. To inaczej, niż w poprzednim modelu (spółka MIDAS), gdzie spółki CPS i Polkomtel kupowały GB danych po określonej cenie.

Z kolei w procedurach selekcyjnych pozwalających zakupić możliwość wykorzystywania częstotliwości, regulator rynku najczęściej wymaga odpowiednich inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Skoro Grupa CPS nie będzie już bezpośrednio inwestowała w infrastrukturę (CAPEX) to na jakiej podstawie spełni przyszłe warunki w aukcjach i przetargach na częstotliwości, by być dopuszczonym do składania oferty? Wątpię aby złota akcja, czy umowa usługowa na to pozwoliła. Zostają inne możliwości jak zniesienie takiego wymogu przez regulatora czy brak większych aukcji w kontekście kolejnych 10 lat bo Grupa CPS moża zakłada tylko odnawianie obecnych zasobów (rollowanie zobowiązań).

Zresztą to nie jedyne wyzwania. Jednym z elementów zapewnienia zasięgu sieci na terenach słabiej zurbanizowanych są umowy inwestycyjny, w ramach której regulator może zgodzić się na mniejsze opłaty za częstotliwości od operatora w zamian za wybudowanie sieci i zapewnienie zasięgu w określonych białych plamach (terenach bez zasięgu). Jak taką umowę skonstruować w kontekście nie posiadania własnej infrastruktury aktywnej i pasywnej?

Wyzwanie ma też UOKiK bo de facto jeden podmiot (Cellnex), oznaczać może de facto monopol na rynku świadczenia takiej usługi (infrastruktury pasywnej i aktywnej). Przykład? Spójrzmy na operatora sieci telewizji naziemnej Emitel. Jak zatem przeprowadzać takie transakcje? również w zakresie łączenia sieci?

Inne ciekawe slajdy poniżej. Szczególnie ciekawy jest całkowity zakaz konkurencji. Wejście w tą inwestycję (poprzez udziały) jest de facto całkowicie zabronione, nawet dla P4 (Play), który zbył znaczną część udziałów w swojej infrastrukturze też do Cellnex (jednak tylko elementy pasywne, Grupa CPS również elementy aktywne). Zatem te spółki nie mogą stać się udziałowcami w tym przedsięwzięciu, a mogą jedynie zamawiać usługi, których zamówienie może blokować grupa CPS. Podmiotem który może kupić za to udziały jest…..państwo np. PFR, Grupa PGE i każda inna spółka. To szczególnie ciekawe, w sytuacji braku aktywnej infrastruktury dostawców z Azji.

Link do pełnego materiału grupy CPS – PDF dostępny tutaj.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert