Press enter to see results or esc to cancel.

Cisco, Ericsson, Huawei, Nokia, i ZTE to najwięksi dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego na świecie

Znamy już wstępne dane firmy badawczej Dell’Oro za 2019 r. w zakresie sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego na świecie. Rynek wzrósł, gdyż był napędzany prawie w całości przez chińskich dostawców.

Łączna wielkość rynku telekomunikacyjnego Dell’Oro obejmuje następujące rodzaje produktów: dostęp szerokopasmowy, transport mikrofalowy i optyczny, mobilna sieć dostępu rdzeniowego i radiowego, router SP i przełącznik CE. Wstępne dane liczbowe pokazują, że w 2019 r. całkowity rynek wzrósł o 2%, co oznacza drugi rok z rzędu wzrostu.

Względne udziały w przychodach w ciągu ostatnich sześciu lat przedstawiono w poniższej tabeli. Zaokrąglone wartości procentowe są następujące w 2019, z udziałem (2018 r. w nawiasach).

  • Huawei 28% (28%);
  • Nokia 16% (17%);
  • Ericsson 14% (14%);
  • ZTE 10% (8%);
  • Cisco 7% (8%).

Tych pięciu dostawców odpowiada za 75% rynku sprzętu telekomunikacyjnego na świecie.

W zeszły roku zdrowo odrósł ZTE, a Nokia i Cisco straciły udział w rynku. W dłuższej perspektywie widać jak na dłoni, jak wiele udziałów rynku zgarnął Huawei kosztem Nokii i Ericssona.

Dwa największe rynki sprzętu w tym roku to Mobile RAN i Optical Transport, razem stanowiące około 55% całego rynku sprzętu telekomunikacyjnego. Najwyraźniej były one również siłą napędową wzrostu. RAN 5G NR jest miłym zaskoczeniem, tak jak wcześniej przewidywał Dell’Oro co zostało potwierdzone przez ostatnie dane o RAN firmy w IV kwartale 2019 roku.

Jak mówi VP Dell Oro – W 2019 r. migracja z LTE do 5G NR nadal przyspieszała w szybkim tempie. Pozostajemy optymistami, że tendencja ta utrzyma się do 2020 r., co sprawi, że cały rynek RAN będzie rozwijał się trzeci rok z rzędu.

Patrząc na dane to można stwierdzić, że Huawei i ZTE prześcigają Nokię i Ericssona na rynku RAN, co jest nieco sprzeczne z intuicją, biorąc pod uwagę ograniczenia, jakie nałożyły na nie USA. Jedną z możliwych odpowiedzi na tę zagadkę może być fakt, że w odpowiedzi na działania USA zmierzające do całkowitego wykluczenia sprzętu chińskiego w Ameryce Północnej czy Australii, rząd chiński zobowiązał swoich operatorów do faworyzowania dostawców krajowych wobec.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert