Niska liczba skarg konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym

Dzisiaj regulator rynku telekomunikacyjnego i pocztowego UKE podczas Dnia Bezpiecznego Internetu na grafice zaprezentował działalność edukacyjną w 2017 oraz dedykowaną konsumentom usług cyfrowych. Warto ją odnotować w zakresie skarg i problemów konsumentów. Jak wynika z infografiki UKE dokonał 5194 interwencji, miał 1559 postępowań polubownych oraz 1686 zapytań. To pokazuje bardzo małą skalę problemów konsumentów na …

Continue reading