Netflix traci palmę pierwszeństwa i spada na drugie miejsce w globalnym ruchu internetowym

Netflix spadł na drugie miejsce pod względem udziału w globalnym ruchu internetowym, zgodnie z najnowszym „Global Internet Phenomena Report” Sandvine. Po długim utrzymywaniu się na najwyższej pozycji, Netflix spadł do 12,6 procent całkowitego wolumenu ruchu w kierunku do klienta (downstream) w pierwszej połowie 2019 r. Na pierwszym miejscu z globalnym wynikiem 12,8 procent ląduje video …

Continue reading