Maleje liczba kobiet wśród studentów wyższych szkół technicznych, jednak na IT przybywa

Z ostatniego raportu Kobiety na politechniki 2019 wyciągnąłem kilka wykresów. Oto one Podsumowanie: Udział kobiet wśród studentów: Nominalna liczba studentów w Polsce: Nominalna liczba studentów wyższych szkół  technicznych: Nominalna liczba studentem wyższych szkół  technicznych: Udział studentek wśród studentów wyższych szkół  technicznych:  Udział studentek wśród studentów kierunków informatycznych:

Continue reading

Dziennikarstwo, Media i Technologie – Trendy i Przewidywania na 2020

Na bazie badania Reuters Institute for the Study of Journalism wynika, że: Większość dyrektorów branżowych twierdzi, że jest pewna co do perspektyw swojej firmy, ale znacznie mniej pewna co do przyszłości dziennikarstwa. Kluczową kwestią jest dostarczanie lokalnych wiadomości, obok obaw o spadek zaufania i ataków na dziennikarstwo ze strony polityków. Większość respondentów (85%) uważa, że …

Continue reading