Raport ETNO: Stan Cyfrowej Komunikacji 2020

ETNO wydało świetny nowy raport o stanie komunikacji cyfrowej i nic dziwnego, że organizacja wykorzystuje go do wezwania do “działań politycznych” w celu zwiększenia inwestycji w sieci europejskie. Według raportu, inwestycje w Europie per capita na rynkach telekomunikacyjnych w 2019 r. wyniosły 89 euro (98 USD) na osobę, w przeciwieństwie do 213 euro (234 USD) …

Continue reading

Bezpieczne sieci 5G: Komisja Europejska zatwierdziła unijny zestaw narzędzi (EU Toolbox) i określiła dalsze działania

Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi (EU Toolbox) ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej generacji. Działania te stanowią odpowiedź na apel Rady Europejskiej o przyjęcie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 5G i są następstwem uwzględniającego ten apel zalecenia Komisji z marca 2019 r. …

Continue reading

Wielka Brytania: Zalecenia NCSC w zakresie wykorzystania sprzętu pochodzącego od dostawców wysokiego ryzyka w brytyjskich sieciach telekomunikacyjnych

Wprowadzenie GCHQ – Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) – jest brytyjskim organem technicznym ds. bezpieczeństwa cybernetycznego. GCHQ wspiera najbardziej krytyczne organizacje w Wielkiej Brytanii, szeroko pojęty sektor publiczny, przemysł i MŚP, jak również społeczeństwo. Częścią roli NCSC jest podkreślanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego w Wielkiej Brytanii oraz udzielanie porad w oparciu o wiedzę techniczną. …

Continue reading

GSMA będzie współpracować z ENISA w celu zabezpieczenia sieci 5G

Uzupełniając uruchomiony dziś przez Komisję Europejską zestaw narzędzi bezpieczeństwa dla sieci 5G, GSMA opracowało system zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu sieciowego, nakreśliło ramy bezpieczeństwa ustanowiło centrum informacji cybernetycznej dla branży telekomunikacyjnej. Inicjatywy GSMA wspierają wysiłki podejmowane przez ENISA, Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, na rzecz wspólnego podejścia UE do bezpieczeństwa sieci 5G. NESAS (The Network Equipment …

Continue reading