W UE przyjęto akt o infrastrukturze gigabitowej (GIA)

Zatwierdzono Gigabit Infrastructure Act (GIA) – nowe unijne rozporządzenie obniży koszt budowy sieci i koszt połączeń międzynarodowych wewnątrz UE. Rozporządzenie zastąpi dyrektywę z 2014 roku w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (BCRD). Parlament Europejski 23 kwietnia zatwierdził unijną ustawę o łączności szerokopasmowej, Gigabit Infrastructure Act (GIA), która ma …

Continue reading