List do Premiera RP w sprawie wdrożenia DSM w Polsce z marca 2024 r.

Niestety nie widziałem tego pisma wcześniej publicznie, a myślę że warto go opublikować. To pismo od organizacji i naczelnych do Premiera RP, z kopią do Ministra Bartosza Sienkiewicza, w sprawie uwzględnienia uwag w zakresie wdrożenia DSM celem właściwego wynagradzania twórców. Datowany na 28 marca 2024 roku. Nadawcy nie otrzymali na wskazane pismo odpowiedzi. Jeśli mnie …

Continue reading