Press enter to see results or esc to cancel.

Deeptech w Krajach Bałtyckich – kilka wniosków z Latitude59 i Eban

Zespół znajomych inwestorów i innowatorów wrócił właśnie z  Latitute59 i Eban Congres 22024 z Estonii.
Oto kilka wniosków:
1. W Estonii mają konkretne i mierzalne cele jakie realizują – np. cel 500 deeptechów do 2040.
2. PPP – jednym z kluczowych elementów jest współpraca sektora prywatnego z publicznym. W pewnym sensie przeciwieństwo tego co dzieje się w Polsce
3. Inna kultura i sposób działania – naukowcy i przedsiębiorcy od razu myślą jak skomercjalizować wyniki i jak stworzyć produkt, który znajdzie uznanie miedzynarodowe
4. Odejście od grantów – zmieniana jest strategia grantowa w kraju. Przedsiębiorcy starają się też odciągnąć startupy od grantów, gdyż firmy wpadają w grantozę. Firma powinna generować zyski, a nie żyć z grantów.
5. W Bałtykach brakuje dużych spółek, które mogłyby być odbiorcami produktów.
Jak potwierdza 3. edycja raport fundacji Digital Poland pt Digital Champions CEE 2024, Bałtyki (szczególnie Estonia) biją powyżej swojej wagi i to znacząco. W Estonii mamy 13 razy większe nasycenie spółkami o wartości ponad 170 mln USD niż w np. w Polsce.
Podobnie jest w przypadku finansowania – wielokrotnie większe na jednego mieszkańca kraju niż w innej części regionu.
źródło: Dealroom.co

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert