Press enter to see results or esc to cancel.

Delegacja Japońska na temat sztucznej inteligencji w Polsce

5 listopada w siedzibie Fundacji Digital Poland miałem przyjemność z Łukaszem Borowieckim przywitać  japońską misję w Polsce – Japoński Ośrodek Produktywności.

Spotkaliśmy się z 14 dyrektorami z Japońskich instytucji i biznesu zainteresowanych stanem rozwoju AI w Polsce i społeczeństwem 5.0. Dzieliliśmy się wiedzą na temat polskiej mapy AI, mapy nauki w dziedzinie AI, krajowej polityki rozwoju AI, rozmawialiśmy o wpływie AI na społeczeństwo.

Łukasz przedstaw ił główne ustalenia z naszych raportów AI, a ja opowiedziałem o polskim społeczeństwie 5.0 i przedstawiłem spostrzeżenia z raportu sporządzonego wspólnie z PwC Polska IQS, pod patronatem Polpharma (Społeczeństwo 5.0  https://www.digitalpoland.org/spoleczenstwo-5-0)

Podzieliłem się swoją opinią na temat potrzeby lepszej współpracy między Polską a Japonią. Japonia musi mieć komisarza ds. Handlu w ambasadzie lub angażować się w działania takie jak Festiwal Cyfryzacji lub nawet #EuropeanRoboticsWeek (14 listopada w Europie, główne wydarzenie w tym roku w Poznaniu!).

Menedżerowie z Japonii przyznali, że Japonia i Polska mają takie same problemy, jak starzenie się społeczeństwa, słaby dostęp do opieki zdrowotnej, brak siły roboczej, a niektórzy ludzie, szczególnie na obszarach wiejskich, nie są tak chętni do pracy z robotami / AI, a nawet do korzystania z nich.

Wspólnie z Łukaszem poleciliśmy także kilka startupów z Polski i zaprezentowaliśmy najlepsze zagraniczne badania i rozwój AI w Polsce.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert