Press enter to see results or esc to cancel.

Tak dla zmiany dopuszczalnych poziomów PEM i 5G w Polsce

Do 29.11.2019 trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia harmonizującego dopuszczalne poziomy PEM do standardów europejskich zalecanych przez WHO, KE oraz ICNIRP.

Fundacja Digital Poland popiera projekt rozporządzenia.

Zachęcam przy tym do włączenia się do konsultacji. Każdy może zabrać głos poparcia wysyłając go na [email protected]

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417

Treść opinii Fundacji Digital Poland:

Do wiadomości:

Minister Zdrowia – Pan Łukasz Szumowski

Sekretarz stanu – Pani Józefa Szczurek Żelazko

Dotyczy:

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Sekretarz stanu,

Jako fundacja Digital Poland popieramy projekt rozporządzenia i zharmonizowanie poziomów pól elektromagnetycznych do standardów europejskich zalecanych przez WHO, KE oraz ICNIRP.

Brak negatywnego wpływu PEM na zdrowie

Zharmonizowane dopuszczalne poziomy PEM są bezpieczne dla zdrowia. Nie ma jednoznacznych badań wskazujących na negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Polecamy kilka prostych materiałów video:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=a–FD6e3hoE&t=
 2. https://www.youtube.com/watch?v=8iH3Q4oxNcE
 3. https://www.youtube.com/watch?v=dMzj1ftnA3g

W odniesieniu do PEM i jego wpływu na zdrowie, stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest następujące:

“Potencjalne skutki zdrowotne kontaktu z różnymi rodzajami promieniowania z całego spektrum fal elektromagnetycznych, w tym z telefonów komórkowych i stacji bazowych, były i są przedmiotem kompleksowych badań. Wszystkie dotychczasowe analizy wykazały, że ekspozycja na promieniowanie mieszczące się w limitach promieniowania PEM wyznaczonych przez ICNIRP w roku 1998, obejmujące całe spektrum częstotliwości tj. 0-300 GHz, nie powoduje żadnych znanych negatywnych skutków dla zdrowia. Jednak nadal istnieją niezbadane aspekty w tym obszarze i należy je uzupełnić przed wydaniem ostatecznej oceny zagrożeń dla zdrowia.”  Podsumowanie badania WHO http://www.who.int/peh-emf/research/en/

Najlepszym dowodem jest chociażby brak wzrostu zachorowań na rakach w USA czy Japonii mimo używania od lat telefonii komórkowej. Telefonia komórkowa ma już ponad 30 lat i jeśli miałaby ona wpływ na ludzkie tkanki i DNA to już dawno naukowcy udowodniliby jej negatywny wpływ na życie ludzkie.

ZSRR w Polsce, czas z tym skończyć

W naszej ocenie zmiana rozporządzenia to też wyraz woli zerwania z komunizmem w świecie telekomunikacji.  Normy, które obecnie obwiązują w Polsce, zostały bowiem ustalone w 1984 roku,  oparto je na założeniach sprzed dostępności telefonów komórkowych. Przy wyborze wartości granicznych niemałą rolę odgrywały względy polityczne, np. Polska w 1961 r. przyjęła w zasadzie bez zmian standard ZSRR. To ewidentna pozostałość po czasach PRL, kompletnie niedopasowana do obecnych realiów i potrzeb użytkowników internetu oraz nowoczesnej gospodarki. Są one od 40 do 100 razy bardzie restrykcyjne od bezpiecznych poziomów odniesień określonych w Zaleceniu Rady 1999/519/EC (zalecenia przewidują wartość tej normy do 61 V/m)

Postęp i zachowanie konkurencyjności gospodarki

Jeśli nie dokonamy harmonizacji dopuszczalnych poziomów nie możemy myśleć o konkurencji gospodarczej z krajami rozwiniętymi i bardzo wątpliwy jest udział Polski w partycypacji w przewidywanych korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wdrożeniem sieci 5G. Znacznie utrudnione, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe, będzie wprowadzenie technologii z obszaru inteligentnych miast, autonomicznych pojazdów czy telemedycyny na czym bardzo ucierpi społeczeństwo 5.0. Uniemożliwi to również wdrożenie wielu projektów, które do skutecznego działania wymagają często najlepszych możliwych rozwiązań sieciowych i łączności bezprzewodowej. Co więcej niemożliwe będzie spełnienie założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zmiana PEM jako podstawa cyfryzacji. Cyfryzacja jako odpowiedź na kryzys demograficzny Polski

Pomimo działań prorodzinnych obecnego rządu i wzrostu wskaźnika dzietności, nadal jesteśmy na końcu i liczba oraz udział osób pracujących będzie malała. Oznacza to problem braku rąk do pracy (kilka mln ludzi będzie brakowało w perspektywie 20 lat), a to oznacza stagnację PKB pomimo wzrostu wydajności pracy. Cyfryzacja, dzięki nowoczesnej gospodarce, może być sposobem na zapełnienie luki demograficznej. Cyfryzacja nie będzie możliwa na szeroką skalę bez 5G i małych instalacji antenowych, jak również w przyszości 6G.

Bez zmian PEM grozi nam mobilny blackout

Tak restrykcyjne normy niosą ze sobą również inne zagrożenia. Możemy bowiem przeczytać o tym między innymi w raporcie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego Analiza wykonalności wdrożenia usług w technologii 5G przy obecnych oraz zwiększonych normach dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego[1]. Twórcy raportu alarmują, że w ciągu najbliższych 2-3 lat obecna konfiguracja sieci nie będzie w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu, a na obszarach wiejskich pojemność istniejących sieci wyczerpie się już w 2019 roku, niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji.

Atak #FakeNews, również z Rosji by nie zmieniać PEM oraz nie wdrażać 5G

Fundacja Digital Poland przeanalizowała wiadomości w mediach społecznościowych oraz YouTube generowane przez przeciwników PEM i anty5G. W opinii fundacji i jej ekspertów zmiana dopuszczalnych poziomów PEM oraz 5G to kolejne pole do generowania dezinformacji w społeczeństwie. W przypadku 5G jest tak samo jak obecnie z ruchami antyszczepionkowymi czy innymi działaniami polaryzującymi społeczeństwo. Ich celem jest skłócenie społeczeństwa i utrudnienie jego rozwoju. Wiele z tych działań podejmowanej jest przez Federację Rosyjską[2] co zostało wielokrotnie udowodnione, również w sprawie wpływu Federacji Rosyjskiej na wybory w demokratycznych państwach.

Niestety media społecznościowe sprzyjają generowaniu #fakenews, podobnie jak portale umożliwiające wgrywania dowolnych treści generowanych przez internautę (tzw. User Generated Content) typu Youtube. Świetnie przedstawił to ostatnio Sacha Baron Cohen w swoim wystąpieniu[3]. Niestety platformy internetowe dbając oficjalnie o zachowanie pełnego dyskursu nie kasują #fakenews co polaryzuje społeczeństwo. W konsekwencji staje się ono przeciwne zmianie technologicznej posiłkując się w swojej ocenie nienaukowymi dowodami oraz nie korzystając z dorobku świata nauki.

Obecnie niebezpiecznie kwestionowane są dokonania świata nauki

Niestety żyjemy w czasach, gdzie każdy internauta może być autorytetem. Obecnie mówimy bowiem o influencerach, którzy bardzo często maksymalizują zyski kosztem prawdy. Przykładowo w 8 na 9 przypadków blogerzy wskazują złą dietę, gdyż nie są profesjonalnymi dietetykami[4]. Dzisiaj również autorytetem może być dowolny samozwańczy doktor nauk medycznych lub każda inna osoba tytułująca w sieci się doktoratem. W Polsce znani są pseudodoktorzy rekomendujący diety przeciwko raku oparte na witaminie C. Jak napisaliśmy o tym chociażby w naszym raporcie niekontrolowany i zabagniony fakenewsami świat mediów społecznościowych sprawia, że kwestionowane są dokonania świata nauki[5]. Nie może być zgody na tak nienaukowe dowody jak szybszy wzrost nasion rzeżuchy posadowionych na routerze wifi. Każde urządzenie elektryczne, również telewizor nagrzewa się, co powoduje wprost efekt termiczny. Nie powoduje to wpływu na ludzkie DNA.

Kłamstwa w sprawie małych instalacji (smal cells)

Przeciwnicy 5G podnoszą np. wątek małych instalacji antenowych, które mają wpłynąć na zwiększony PEM w środowisko. To kolejne kłamstwo przeciwników PEM. Instalacja small cells bowiem zmniejszy ekspozycję na PEM, z racji bliższego umiejscowienia małych instalacji bazowych. To tak jak latarnia uliczna musi emitować światło z mniejszą mocą, niż latarnia morska. Wprowadzenie small cells zapisano przy tym w artykule 57 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE) i możliwość ich uruchomienia powinna nastąpić do końca 2020[6] w każdym kraju Unii Europejskiej.

Kłamstwa w sprawie 5G

Przeciwnicy 5G podnoszą wielokrotnie fałszywe argumenty do których można np. zaliczyć niezbadaną technologię 5G. Warto tutaj skomentować, że jest zupełnie inaczej. Elementy sieci 5G zostały przebadane, a sama sieć w najbliższych latach korzystać będzie z już obecnie wykorzystywanych pasm 700 MHz (obecnie DVB-T tj telewizja naziemna) czy 3.4-3.8Ghz (LTE, WiMAX) czy 26GHz. Co więcej 5G będzie uruchamiane w obecnych pasmach 4G np. 2100MHz.

Kolejne klasyczne #FakeNews to chociażby masowe umieranie ptaków po włączeniu sieci 5G w Holandii, czy ogłaszania kolejnych krajów gdzie zakazano 5G: czy to fałszywie wskazano Izrael czy inne kraje takie jak USA czy Francja.

Blisko 2 tysiące osób popiera rozwój sieci 5G oraz szereg organizacji

Fundacja stworzyła petycję w zakresie poparcia rozwoju sieci 5G w Polsce. Podpisało ją w rzetelnym serwisie (a nie serwisie w którym ktoś zmienia licznik osób jakie podpisały petycję) blisko 2000 osób. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że ludzie chętnie wypowiadają się wtedy kiedy są przeciwni i rzadko podpisują petycje pozytywne.

Petycje poparły też takie organizacje jak

 • CodersTrust Polska
 • Fundacja Carrots (Społeczność Geek Girls Carrots)
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Fundacja CoderDojo Polska
 • Fundacja Digital Poland
 • Fundacja ePaństwo
 • Fundacja Polska Innowacyjna
 • Fundacja Startup Poland
 • Stowarzyszenie Miasta w Internecie
 • THINKTANK – ośrodek dialogu i analiz

Petycja dostępna jest na stronach www portalu rzetelnie zbierającego głosy internautów[7].

Zrozumieć PEM (ang. EMF) – Tak dla nauki, autorytetów, 5G i harmonizacji PEM

Jako fundacja polecamy skarbnicę wiedzy o PEM dostępną tutaj po polsku http://www.emfexplained.info/pol/ W fundacji mocno wierzymy w rozsądek, obowiązujące prawa fizyki i dokonania światowych naukowców i wyniki opublikowanych tysiące badań w zakresie PEM. Uważamy, że w związku z tym Polska musi zharmonizować do unijnych dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych i nie dać się kampanii dezinformacji generowanej przez m.in. Federację Rosyjską. Czas w Polsce skończyć z cyfrowym komunizmem.

[1] https://www.il-pib.pl/images/stories/raporty/pdf/PIIT/Raport-IL.-Zadanie-A-Analiza-wykonalnosci-wdrozenia-uslug-w-technologii-5G.pdf

[2] https://www.cbsnews.com/news/anti-vax-movement-russian-trolls-fueled-anti-vaccination-debate-in-us-by-spreading-misinformation-twitter-study/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ymaWq5yZIYM

[4] https://www.independent.co.uk/news/health/social-media-weight-loss-diet-twitter-influencers-bloggers-glasgow-university-a8891971.html

[5] https://www.digitalpoland.org/assets/publications/krotka-opowiesc-50/krotka-opowiesc-s50.pdf

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:321:FULL&from=EN

[7] https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_rozwoju_szybkiego_internetu_mobilnego_w_polsce_nie_chcemy_koca_internetu_tak_dla_5g

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert