Press enter to see results or esc to cancel.

Ericsson: Ruch w sieciach komórkowych co roku rośnie o minimum 50%, a w 2026 połowę ruchu przeniesie sieć 5G

Ericsson opublikował najnowszym Mobility Report. Ericsson szacuje, że do końca tego roku na całym świecie będzie około 220 milionów abonamentów 5G, w porównaniu z 190 milionami, które prognozował w swoim raporcie z czerwca 2020 roku. Co więcej, do końca tego roku Ericsson zakłada, że ponad miliard ludzi – czyli 15% światowej populacji – będzie mieszkać na terenach objętych zasięgiem 5G. Cytując GSA, ponad 100 usługodawców ogłosiło już komercyjne uruchomienie usług 5G.

Ericsson pokazuje, że ogólnoświatowy ruch danych w sieciach komórkowych rośnie o minimum 50% r/r.

Ericsson szacuje, że na całym świecie będzie ponad 3,5 mld abonamentów 5G, którzy wygenerują ponad połowę całego ruchu danych w sieciach komórkowych 5G.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert