Press enter to see results or esc to cancel.

Europejskie nagrody w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu przyznane

European Broadband Awards przyznawane są co roku przez Komisję Europejską za wyjątkowe przedsięwzięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu. W edycji 2017 zgłoszono blisko 50  projektów z całej Europy, ubiegając się o nagrody w pięciu kategoriach. Wśród nich był Polski projekt 100 Mbps na 100-lecie niepodległości Polski Ministerstwa Cyfryzacji.

W kategorii Innovative models of financing, business and investment wygrał projekt budowy sieci na Szwedzkiej wyspie Gotland. To niesamowite przedsięwzięcie, gdyż na tej wyspie na potrzeby budowy sieci światłowodowej, właściciele działek udostępniali swój grunt pod budowę sieci ale przede wszystkim…. kładli kable w czynie społecznym.

W kategorii Territorial cohesion in rural and remote areas wygrał projekt zapewnienia dostępu w białych plamach w Grecji. Co warto podkreślić, jak i pogratulować tamtejszym decydentom, dostęp ten zapewniono nie tylko na bazie światłowodów, ale i technologii radiowych czy VDSL. Innymi słowy, decydenci wzięli pod uwagę, że najciężej dostępne obszary w kraju standardowo generują nawet 38% kosztów pokrycia szerokopasmową siecią dostępu do Internetu całego kraju. Brawa za tak realistyczne podejście do sprawy. Miejmy nadzieję, że również w Polsce wiele ciężko dostępnych i odległych białych plam zostanie pokryte dzięki dostępowi radiowemu co pozwoli najbardziej efektywnie wydać środki publiczne.

Polski projekt budowy OSE, w ramach kategorii Socio-economic impact and affordability, przegrał z projektem z Włoch. Włoski projekt to przykład świetnej inicjatywy lokalnej, gdzie szereg mieszkańców, wspólnie z lokalną władzą wniosło środki do budowy sieci szerokopasmowej. Miejmy nadzieję że i u nas takie projekty będą mieć miejsce co podniesie u nas kapitał społeczny.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert