Press enter to see results or esc to cancel.

Europol i europejscy szefowie policji przeciwko szyfrowanej komunikacji typu Signal

Europol i europejscy szefowie policji wezwali na koniec kwietnia 2024 r. do podjęcia działań przeciwko szyfrowaniu komunikacji, szczególnie w komunikatorach typu Signal, powołując się na obawy związane z możliwym utrudnionym działaniem wymiaru sprawiedliwości. Pismo wysłano w ramach toczącej się debaty na temat balansu między prywatnością komunikacji a zwalczaniem przestępczości. W deklaracji wezwano przemysł i rządy do podjęcia działań przeciwko szyfrowaniu komunikacji, twierdząc, że technologia ta uniemożliwia organom ścigania uzyskiwanie i wykorzystywanie dowodów przeciwko przestępcom. Jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Szyfrowanie znalazło się również w centrum uwagi związanej z projektem ustawy UE mającej na celu wykrywanie i usuwanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci w Internecie (CSAM), przy czym niektórzy zgadzają się z poglądami Europolu, a inni postrzegają szyfrowanie jako środek wspierający prywatność danych.

W Polsce chęć zniesienia szyfrowania wpisano początkowo w PKE jednak wycofano się z tych zapisów.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert