Press enter to see results or esc to cancel.

Głosowanie przez internet – e-voting / i-voting – kompilacja

W temacie propozycji KW Koalicji Obywatelskiej głosowania w interncie polecam przeczytać:

Dlaczego w Polsce wciąż nie głosujemy przez internet? – Forbes

Przede wszystkim jednak gorąco polecam bardzo dobre opracowanie po polsku dostępne na stronach Sejmu dostępne tutaj.

Czytając opracowania zwracam uwagę na różnice:

  1. e-voting – elektroniczne wsparte głosowanie, np. poprzez oddanie głosu z użyciem maszyny w lokalu wyborczym czy elektroniczne zliczanie
  2. i-voting – głosowanie przez internet

Wybrane cytaty:

Ustalenia są w tej mierze bardzo zróżnicowane: w niektórych państwach po przeprowadzeniu rozbudowanych działań pilotażowych podjęto decyzję o rezygnacji z wdrażania i-votingu (Wielka Brytania, Norwegia). W innych projekt jest kontynuowany, lecz wprowadzona procedura skierowana jest do ograniczonej liczby wyborców z uwagi na kryterium terytorialne (Kanada, Szwajcaria) lub/ oraz kryteria dotyczące konkretnych grup wyborców (Stany Zjednoczone, Francja, Australia). Jedynym państwem, które obecnie stosuje głosowanie elektroniczne jako procedurę powszechną, skierowaną do wszystkich obywateli, jest Estonia.

Zalecam przeczytać całe opracowanie bo obszernie opisano pilotaże i ich skutki, wpływu na frekwencję. Wiele jednak z tych pilotaży miało miejsce w 2001-2008 roku co jednak też karze brać na zjawisko pewną poprawkę.

Na koniec pragnę podziękować KW Koalicja Obywatelska za takie zagadnienie w programie. Czemu? Dzięki obecności nowych technologii i cyfryzacji w programie możemy prowadzić dyskusję. Mam nadzieję, że inne KW wprowadzą tematykę cyfryzacji do swoich programów.

Warto odbyć dyskusję chociażby o: hejcie w internecie i walce z dezinformacją w tym regulacji mediów społecznościowych, ochronie praw własności, elektrycznych pojazdach w tym hulajnogach, cyfrowej dyplomacji,  podatku cyfrowym, polityce imigracyjnej w kontekście ściąganiu specjalistów IT do Polski, dostępności treści porno i wielu innych kwestiach, np. czy dostęp do internetu to podstawowe prawo człowieka.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert