Press enter to see results or esc to cancel.

GSA: Stan wdrożeń sieci 5G i dostępności urządzeń na świecie na styczeń 2020

Na styczeń 2020 roku:

  • 10% wszystkich operatorów LTE wdrożyło już sieć 5G, a prawie 8% uruchomiło 5G,
  • 356 operatorów w 121 krajach ogłosiło, że inwestuje w 5G,
  • 77 operatorów ogłosiło, że wdrożyło w swoich sieciach technologię 5G zgodną z 3GPP, nie wszyscy jednak z nich uruchomili usługi dla klientów,

W sumie 62 operatorów w 34 krajach miało uruchomiło jedną lub więcej usług 5G zgodnych z 3GPP z czego 52. operatorów oferuje usługi mobilne na smartfony, a 35. oferuje dostęp do Internetu z domu.

Grudzień 2019:

Kraje w których następują inwestycje w 5G:

Status inwestycji operatorów w 5G (liczba peratorów):

Urządzenia

Według GSA do stycznia 2020 78 dostawców ogłosiło łącznie 208 urządzeń 5G z czego przynajmniej 60 jest już dostępnych i które łącznie można przyporządkować do jednego z szesnastu typów urządzeń (telefon, okulary VR, punkty udostępniające wifi (hotspot), urządzenia konsumenckie do stosowania wewnątrz budynków, urządzenia konsumenckie do stosowania na zewnątrz budynków, laptopy i notebooki, moduły, adaptery i modemy USB, routery, drony, roboty, tablety, telewizory, switche, terminale USB czy automaty z jedzeniem. Z ogłoszonej liczby 208 urządzeń telefony stanowią 29,8%, hotspoty 6,7%, urządzenia do instalacji w domu lub na zewnątrz w postaci routera stanowią 33,2%, ponad 16% modułów, a 13,5% stanowią inne urządzenia.

Wykres: Skumulowana liczba ogłoszonych urządzeń 5G

Wykres: typ ogłoszonego urządzenia 5G

 

66,8% ogłoszonych urządzeń używa pasma poniżej 6GHz, a 33,6% wspiera pasmo milimetrowe. Ponad 27% urządzeń wspiera pasmo milimetrowe oraz poniżej 6GHz. Z kolei 80% dostępnie komercyjnych urządzeń wykorzystuje pasmo poniżej 6GHz. Najbardziej popularnymi pasmami wykorzystywanymi przez urządzenia są n78 (TDD 3300 – 3800 MHz), n41 (TDD 2496 – 2690 MHz), n79 (TDD 4400 – 5000 MHz) oraz n77 (TDD 3300 – 4200 MHz), na piątym miejscu jest pasmo n1 (FDD 2100MHz) oraz n3 (FDD 1800 MHz).

Wykres: wspierane pasmo przez urządzenia, które zostały ogłoszone

Wykres: Wsparcie dla pasm (poniżej 6GHz, fale milimetrowe, oba) przez ogłoszone urządzenia

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert