Press enter to see results or esc to cancel.

Komisja Europejska podpisała porozumienie z brytyjskim regulatorem Ofcom m. in. w zakresie ochrony dzieci w internecie

Komisja Europejska odpowiedzialne w UE za egzekwowanie przepisów Akt o usługach cyfrowych (AuC) podpisała porozumienie z Ofcom – organem regulacyjnym w Wielkiej Brytani.

Porozumienie będzie wspierać prace nadzorcze Komisji i Ofcom nad platformami internetowymi, odpowiednio unijnym DSA i brytyjskim Online Safety Act. Obszary wspólnego zainteresowania obejmują ochronę małoletnich w Internecie, technologie projektowania dostosowane do wieku, przejrzystość platform internetowych, oceny ryzyka i wpływ algorytmów na ryzyko systemowe dla społeczeństwa.

Współpraca będzie prowadzona poprzez dialog ekspertów technicznych, wspólne szkolenia pracowników, wymianę najlepszych praktyk, wspólne badania i skoordynowane projekty badawcze. Wg KE i Ofcom skuteczna i aktywna współpraca z partnerami międzynarodowymi ma kluczowe znaczenie dla kształtowania bezpiecznego i godnego zaufania środowiska online.

W ramach DSA Komisja jest odpowiedzialna za nadzór i egzekwowanie przepisów mających zastosowanie do wyznaczonych bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek. Od czasu ogólnego wejścia w życie DSA Komisja podjęła już działania w celu zapewnienia, że DSA tworzy bezpieczniejsze środowisko internetowe: poprzez zapewnienie bezprecedensowej przejrzystości, oferowanie należytej procedury w odniesieniu do decyzji platform dotyczących moderowania treści, poprzez oferowanie dostępu do publicznych danych platform dla naukowców oraz poprzez wszczynanie postępowań w przypadku podejrzenia, że platformy te mogą naruszać zobowiązania strukturalne wynikające z DSA.

Porozumienie podpisano 13 maja 2024.

W Polsce w kwietniu 2024 r. rozpoczął prace zespół w Ministerstwie Cyfryzacji, którego celem jest m. in. ochrona nieletnich przed porno. Odbyło się też pierwsze spotkanie z Ofcom. Polska powinna dołączyć do Paris Peace Forum na którym ustalana jest współpraca m. in. w zakresie opracowania wiarygodnych metod sprawdzania wieku.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert