Press enter to see results or esc to cancel.

Korea Południowa inwestuje dodatkowe 19 miliardów USD w półprzewodniki

Prezydent Korei Południo0wej obiecał 26 bilionów koreańskich wonów (19 miliardów USD) w państwowym finansowaniu na rozwój lokalnego przemysłu.

Zadeklarował, że półprzewodniki są “polem totalnej wojny narodowej” oraz ogłosił szeroki pakiet środków mających na celu pobudzenie wszystkich segmentów krajowego przemysłu.

Jak donosi państwowy serwis informacyjny Yonhap, największą część pakietu stanowić będzie program pożyczkowy o wartości 17 bln KRW (12,4 mld USD), skierowany za pośrednictwem Korea Development Bank, aby pomóc firmom sfinansować ich ekspansję.

Inna część pakietu przeznaczy 2,5 bln KRW (1,8 mld USD) na szybką budowę kluczowej infrastruktury, takiej jak drogi i woda, aby umożliwić tworzenie “mega-klastrów półprzewodników”.

Celem jest również utworzenie funduszu ekosystemu przemysłowego o wartości 1 bln KRW (730 mln USD), aby pomóc MŚP bez fabryk i materiałów chipowych.

Ponadto w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczy 5 bln KRW (3,7 mld USD) na wspieranie talentów w dziedzinie badań i rozwoju, w porównaniu z 3 bln KRW (2,2 mld USD) w bieżącym okresie.

Program finansowania jest dodatkowym programem ponad już zadeklarowane 55 miliardów dolarów w ramach ulg podatkowych, zgodnie z danymi zebranymi przez Bloomberga.

Miesiąc temu Japonia ogłosiła trzyletni program o wartości 3,9 bln jenów (24,8 mld USD).

Chociaż oba te programy są duże z punktu widzenia ich własnych gospodarek, są one mniejsze od inwestycji w Chinach (142 mld USD) i USA (39 mld USD).

Korea Południowa wyznaczyła sobie krajowy cel, aby do 2030 r. stać się jednym z trzech krajów o najwyższej pozycji w dziedzinie półprzewodników AI, zaawansowanej biotechnologii i technologii kwantowej.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert