Press enter to see results or esc to cancel.

Kwarantanna Domowa – rola TakeTask przy uruchomieniu aplikacji

Poniżej zamieszczam informacje jakie otrzymałem ze spółki Take Task w zakresie wsparcia dla aplikacji Kwarantanna Domowa. Najpierw jednak przypomnę swój komentarz jaki miałem możliwość przedstawić w Pulsie Biznesu (artykuł Tajemniczy klient kwarantanny, autor: Grzegorz Suteniec):

Udostępnienie takiej aplikacji przez ministerstwo to bardzo dobra decyzja. Cyfryzacja może tu bardzo pomóc. Inne kraje, jak Dania czy Korea Południowa, też używają podobnej technologii do wsparcia przestrzegania kwarantanny. Niektóre państwa idą bardzo daleko, np. Izrael używa systemu antyterrorystycznego do śledzenia kontaktów ludzi, a Austria robi to za pomocą operatora telekomunikacyjnego.Warto zaznaczyć, że w Polsce korzystanie z tej aplikacji jest dobrowolne i jeśli ktoś nie ma zaufania do państwa, nie musi z niej korzystać. To lepiej, że ministerstwo zdecydowało się na skorzystanie z już istniejącego i przetestowanego rozwiązania. Po pierwsze, trudno byłoby taką aplikację we własnym zakresie szybko zbudować, po drugie testowanie i poprawianie błędów trwa, a tu mamy do czynienia z rozwiązaniem już „wygrzanym”.

Info z Take Task:

TakeTask to polski startup tworzący oprogramowanie dla dużych przedsiębiorstw, które służy do przydzielania, wykonywania i weryfikacji zadań na dużą skalę w wielu lokalizacjach jednocześnie. Zadania mogą być różne, jak: sprawdzanie czystości, weryfikacja temperatury żywności, sposobu ekspozycji produktów czy zgłaszanie awarii sprzętu. W oparciu o to rozwiązanie, stosowane już z sukcesem nie tylko na polskim rynku, TakeTask przygotował w aktualnej sytuacji kryzysowej aplikację “Kwarantanna domowa”. Szybkie i sprawne wdrożenie tego systemu to odpowiedź na rzeczywistą potrzebę społeczną, którą sygnalizują wszyscy, choćby w postaci hasła #zostańwdomu.

– Uruchomienie tego systemu jest wyrazem dobrze rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu – w obliczu kryzysu firma wykorzystuje swoją wiedzę i technologię, by wspierać ważne cele społeczne. Chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne jest pozostanie w domu w okresie kwarantanny, to jednak ciągle słyszymy o tych, którzy nie stosują się do tych zaleceń, narażając na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale całe nasze społeczeństwo. TakeTask dostarczył rozwiązanie, które w znacznym stopniu może przyczynić się do „spłaszczenia krzywej”, czyli powstrzymania tempa rozpowszechniania się wirusa – mówi prof. dr hab. Bolesław Rok, ekspert etyki biznesu z Akademii Leona Koźmińskiego i Przewodniczący Rady Nadzorczej TakeTask.

Ministerstwo Cyfryzacji wybrało TakeTask przede wszystkim dlatego, że zaproponowane rozwiązanie jest stabilne, gotowe do szybkiego wdrożenia i posiada pełen zakres oczekiwanych funkcjonalności. Pozwoliło to na wdrożenie nowej aplikacji w zaledwie 48 godzin. Dodatkowym atutem była wysoka dbałość o bezpieczeństwo danych. Aplikacja działa na niezależnym serwerze z wszelkimi niezbędnymi zabezpieczeniami, którego właścicielem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

– Z pomocą naszej technologii udało się wdrożyć system, który wspiera służby państwowe w zakresie zarządzania i kontroli osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie domowej, a jednocześnie jest istotnym ułatwieniem dla obywateli. Uruchomienie systemu o tak wysokiej funkcjonalności i skalowalności byłoby niemożliwe od podstaw w ciągu dwóch dni – zaznacza Marek Mróz, współzałożyciel i CTO TakeTask.

System został dostosowany do potrzeb Ministerstwa Cyfryzacji i zintegrowany z innymi systemami w bardzo krótkim czasie. W tak dynamicznych okolicznościach pewne drobne problemy były nieuniknione. Dodatkowo, mieliśmy do czynienia z błędami w danych, m.in na papierowych kartach lokalizacyjnych. Jest oczywiste, że przy dużej liczbie danych adresowych i numerów telefonów, pojawiają się pomyłki. Wspólnie z przedstawicielami administracji państwowej TakeTask pracuje nad ich poprawą na bieżąco.

O aplikacji “Kwarantanna domowa” napisały już liczne polskie i zagraniczne media. Część wypowiedzi była pozytywna i doceniała szybkość reakcji, natomiast część wskazywała pomyłki i uchybienia oraz wysnuwała nieuprawnione wnioski dotyczące bezpieczeństwa aplikacji i danych osobowych. – Naszym rozwiązaniem zainteresowane są także władze innych krajów, z którymi prowadzimy aktualnie rozmowy. Jesteśmy dumni z tego, że jako polska firma, wspierana przez polskie fundusze inwestycyjne, stworzyliśmy aplikację, która może wspomagać służby i nas wszystkich w tym trudnym czasie. To efekt doświadczenia i wzmożonej pracy całego naszego zespołu oraz dowód na pozytywne działanie biznesu w sytuacjach kryzysowych. Po niecałym tygodniu funkcjonowania, mamy już ponad 100 tysięcy użytkowników w systemie. W normalnych okolicznościach byłby to kolejny powód do zadowolenia, tym razem mam nadzieję, że liczba użytkowników zacznie szybko spadać – podsumowuje Sebastian Starzyński, założyciel firmy i Prezes TakeTask.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert