Press enter to see results or esc to cancel.

Maleje liczba kobiet wśród studentów wyższych szkół technicznych, jednak na IT przybywa

Z ostatniego raportu Kobiety na politechniki 2019 wyciągnąłem kilka wykresów. Oto one

Podsumowanie:

Udział kobiet wśród studentów:

Nominalna liczba studentów w Polsce:

Nominalna liczba studentów wyższych szkół  technicznych:

Nominalna liczba studentem wyższych szkół  technicznych:

Udział studentek wśród studentów wyższych szkół  technicznych:

 Udział studentek wśród studentów kierunków informatycznych:

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert