Press enter to see results or esc to cancel.

Ministerstwo Cyfryzacji – podsumowanie dotychczasowej działalności

Na stronach Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano podsumowanie dotychczasowej działalności w rządzie Prawa i Sprawiedliwości (2015-2017)

Informacja ze strony Ministerstwa:

Na przełomie nowego roku oraz po rozpoczęciu prac nowego składu Rady Ministrów oddajemy w Państwa ręce zestaw dokumentów, składających się na obraz dotychczasowych działań Ministerstwa Cyfryzacji (wraz ze szczegółowymi wykazami zrealizowanych e-usług, projektów legislacyjnych i informatycznych) jak również przedstawienie planów, dylematów i decyzji kierunkowych, które warunkują dalsze korzyści obywateli, przedsiębiorców oraz samej administracji publicznej.

Przedstawione dokumenty pokazują dorobek i skalę działalności Ministerstwa Cyfryzacji, fundamenty, na jakich została zbudowana jego obecna sprawność realizacyjna, a także warunki utrzymania wiarygodności wobec obywateli oraz partnerów rynkowych i administracyjnych, a także kilka przykładowych działań w toku, oczekiwanych przez klientów i partnerów.

Wszystkie nakreślone dylematy sprowadzają się do jednego: cyfryzacja to proces horyzontalny o dużym znaczeniu dla przyszłości, obejmujący wszystkie sektory administracji i gospodarki, który powinien być koordynowany i zarządzany centralnie, a decyzje zarządcze zarówno na poziomie Ministerstwa Cyfryzacji jak i Rządu powinny zapewniać osiąganie maksimum korzyści dla państwa i obywateli.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert