Press enter to see results or esc to cancel.

mObywatel – nowa aplikacja Ministerstwa Cyfryzacji, NASK i COI

Na szeregu portali można znaleźć informacje o nowej aplikacji mObywatel. Przykładowo: mObywatel. Można już pobrać nową aplikację Ministerstwa Cyfryzacji. Usługa oficjalnie ma być zaprezentowana 30 października o godzinie 10.00 w siedzibie ministerstwa.

To druga usługa, w zakresie cyfrowych dokumentów, po mDokumentach, których opis można znaleźć tutaj.

Nowa i stara usługa to obecnie wersje testowe pobierające jednak dane z prawdziwych, produkcyjnych, serwerów państwowych (SRP – system Rejestrów Państwowych a konkretnie z RDO tj Rejestru Dowodów Osobistych i PESEL). Obie wersje cechuje obecnie brak skutków prawnych i brak możliwości wykorzystania cyfrowych dokumentów na styku w administracją czy państwem w dowolnym miejscu czy masowo w sektorze prywatnym.

Nowa aplikacja mObywatel różni się znacząco od pierwszego testu mDokumenty.  Aplikacja mObywatel działa tylko na nowych telefonach z systemem Android w wersji minimum 6.0. mDokumenty działają na każdym telefonie, nawet starych Nokiach, gdyż bazują na komunikacji SMS. Nowa aplikacja do przesłania czy uwierzytelniania danych wykorzystuje certyfikację, oraz tzw. QR kody. Nowa aplikacja włącza też bluetooth ale obecnie go nie wykorzystuje.

Jak wspomina w Business Insider Marcin Walentynowicz:

Stopniowo chcemy implementować w niej kolejne dokumenty. Nie tylko dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny samochodu, ale też legitymację studencką, kartę dużej rodziny, karty miejskie i szereg innych. W efekcie powstanie pewnego rodzaju mobilny portfel elektroniczny na różnego rodzaju mobilne dokumenty

Następnie dodaje:

Planujemy zintegrować projekty mDokumenty i mObywatel – dotyczące ścieżki urzędowej oraz sektora prywatnego. Kiedy wejdę do urzędu, wybiorę opcję “dowód osobisty”. Wówczas pojawi się QR kod, kod paskowy lub cyfrowy, dzięki któremu urzędnik sprawdzi dane, a z drugiej strony, idąc na mecz, w jednym smartfonie kibic posiadał będzie bilet miesięczny, dowód osobisty i kartę kibica. Bez potrzeby noszenia portfela

Z kolei dodaje Daniel Kozłowski z Ministerstwa Cyfryzacji:

mObywatel to platforma, do której można dodawać kolejne usługi. Te, które warto przekształcić w usługi mobilne, bo nie wszystkie warto. Oprócz dokumentów nie widzę przeszkód dla dodania takich opcji jak punkty karne, zgłoszenie utraty dowodu, zgłoszenie zbycia pojazdu. Pomysłów mamy sporo.

W zakresie bezpieczeństwa Daniek Kozłowski punktuje:

Rozwiązanie jest zabezpieczone wielostopniowo. Do każdego elementu przekazywanych danych dokładamy certyfikaty dedykowane konkretnie do tego systemu. Ponadto certyfikat jest weryfikowany przez aplikację drugiej strony, z którą wymieniamy się danymi – system sprawdza, czy jest zgodny co do budowy i treści. Atutem aplikacji jest też to, że działa bez połączenia z internetem

Aplikacja zawiera kolorowy hologram (zmienia kolor przy położenia telefonu), migającą ikonę flagi Polskiej i znak wodny, by użytkownik nabrał zaufania do prezentowanych danych.

Na styczeń 2018 planowana jest aplikacja na system iOS. Koszt całego pilotażu to 1 mln złotych plus 200 tysięcy złotych koszty utrzymania. Za sukces ministerstwo uzna sytuację, w której aplikacja posiadać będzie 10 tysięcy użytkowników (tzw. kluczowe mierniki z wniosku o dofinansowanie).

Pod adresem [email protected] można zgłaszać komentarze do działania aplikacji jak i pomysły na jej rozwój.

Przydatne linki:

 1. Sprawozdanie z mDokumenty na KRMC z dnia 6.10.2017 – link
 2. Opis mObywatel z wniosku o finansowanie na KRMC z dnia 30.08.2017 – link
 3. Opis mDokumenty z wniosku o finansowanie na KRMC z dnia 30.01.2017 – link
 4. Ministerialny opis usługi mObywtel na karcie usługi w portalu obywatel.gov.pl – link tutaj.
 5. Link do aplikacji w google play.
 6. Ministerialny opis usługi mDokumenty na karcie usługi na portalu obywatel.gov.pl – link tutaj.

Przydatne opisy z wniosku o dofinansowanie mObywatel.

Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz

Projekt zakłada przygotowanie prototypu oraz pilotażowe wdrożenie systemu mTożsamość, który z poziomu użytkownika końcowego widziany jako aplikacja mobilna będzie pobierał z Systemu Rejestrów Państwowych dane tożsamości obywatela wraz z wizerunkiem oraz poprzez zestandaryzowane API komunikował się z aplikacją danego partnera celem pobrania szczególnych atrybutów. Całość będzie odpowiednio przekazywana stronie weryfikującej. Dodatkowo dla obywateli i wybranych partnerów mTożsamość będzie oferowała moduł weryfikatora pozwalający na pobranie i weryfikację odpowiednio danych tożsamości lub wartości ustalonych atrybutów.

Zakłada się trzy tryby funkcjonowania systemu mTożsamość: obywatel – obywatel, obywatel – sektor prywatny oraz obywatel – sektor publiczny. Ostatni tryb jest przedmiotem prac odrębnego projektu mDokumenty wAdministracji Publicznej w Polsce – faza I. Produkty prac obu projektów będą równocześnie wykorzystywane

Realizacja dwóch pierwszych faz projektu: prototypu oraz wdrożenia pilotażowej (na środowisku produkcyjnym) wersji systemu mTożsamość z usługą mObywatel, który umożliwia obywatelowi, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, pobranie swoich danych tożsamości i wizerunku z Systemu Rejestrów Państwowych (RDO i PESEL), po uprzednim uwierzytelnieniu z wykorzystaniem PZ. Dane będą przechowywane w urządzeniu mobilnym i przekazywane w formule obywatel-obywatel. Zakres pobieranych i przekazywanych danych obywatela: z RDO zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, z PESEL imiona, nazwisko, data urodzenia

W wybranym wariancie realizacyjnym (wariant 2) zakłada się wykorzystanie technologii NFC, QR+NFC i QR+Bluetooth w komunikacji między smartfonami.

W uzasadnieniu napisano, iż rozwijana będzie głównie usługa mObywatel. Głowne powody to:

 1. Aktualnie działający system mDokumentów dla administracji publicznej jest wystarczający jeśli chodzi o realizację usług publicznych, natomiast w kontekście relacji Obywatel-Obywatel nie jest możliwe pobieranie danych jednego Obywatela przez drugiego Obywatela bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych. Dane drugiemu obywatelowi powinny być przekazywane tylko z urządzenia Obywatela za wyraźną jego zgodą. Polityka bezpieczeństwa rejestrów państwowych nie pozwala na pobieranie danych Obywatela przez innego Obywatela.
 2. Ergonomia użycia aplikacji będzie zdecydowanie wyższa przy użyciu technologii QR, NFC i Bluetooth niż przy potwierdzaniu dostępu do danych przy pomocy SMS.
 3. Otwarcie na inne systemy partnerskie  pozwoli w przyszłości na integrację systemu mTożsamość z innymi systemami, które będą stopniowo eliminowały dokumenty tradycyjne na rzecz mDokumentów

Cel projektu

Celem projektu w ramach niniejszego wniosku jest pilotażowe wdrożenie (na środowisku produkcyjnym) systemu mTożsamość, który umożliwia obywatelowi, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, realizację usługi mObywatel, tj.  pobranie swoich danych tożsamości i wizerunku z Systemu Rejestrów Państwowych (RDO i PESEL), po uprzednim uwierzytelnieniu z wykorzystaniem PZ. Dane będą przechowywane w urządzeniu mobilnym i przekazywane w formule obywatel-obywatel.

Wskaźniki sukcesu

 • 10 jednoczesnych wywołań sprawdzenia tożsamości w aplikacji na jedną sekundę.
 • 10 tysięcy użytkowników aplikacji

Czas realizacji

Projekt będzie realizowany od 02.10.2017 do 30.03.2018

Kluczowe kamienie milowe i daty

Przygotowanie 2017-10-02 2017-10-31
Projektowanie systemu mTożsamość 2017-10-02 2018-01-31
Projektowanie usługi mObywatel 2017-10-02 2018-01-08
Pilotaż usługi mObywatel 2018-02-01 2018-03-30

 

(komentarz: jak widać z tabeli powyżej, zaoferowanie usług do testów nastąpiło wcześniej niż planowano. Zakładano pilotaż usług od 1 lutego 2018)

Koszty projektu

1 mln złotych koszty inwestycyjne plus 200 tysięcy złotych koszty na utrzymanie z czego:

 • 970 tysięcy dotacja dla NASK
  • 290 tysięcy prototyp systemu mTożsamość
  • 510 tysięcy aplikacja i dokumentacja
  • 170 tysięcy sprzęt
 • 30 tysięcy szkolenia i narady, delegacje

Proces wymiany danych tożsamości

mobywatel

Logiczny model architektury – wariant przejściowy

Logiczny model architektury – wariant docelowy

Model przepływu danych  – proces aktywacji

Przepływ danych – dwustronny proces wymiany danych

 

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert