Press enter to see results or esc to cancel.

Niemiecki regulator rynku telekomunikacyjnego chce przeznaczyć pasmo 450MHz do zastosowań infrastruktury krytycznej. Każdy operator może startować w przetargu.

Federalna Agencja ds. rynku telekomunikacyjnego opublikowała decyzję o przyznaniu w przyszłości częstotliwości 450 MHz na potrzeby zastosowań infrastruktury krytycznej, w szczególności na potrzeby sektora energii i wody., a 16 listopada 2020 r. rozpoczęła procedurę przyznawania decyzji rezerwacyjnej. Urząd opowiedział się już za wykorzystaniem pasma 450 MHz przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i innych infrastruktur krytycznych na początku listopada. Obecne prawa do użytkowania częstotliwości w paśmie 450 MHz wygasną w dniu 31 grudnia 2020 r.

Obecnie operatorzy infrastruktury krytycznej nie mają dostępu do żadnego alternatywnego widma szerokopasmowego ani nie posiadają żadnego pasma na wyłączność. Udostępnienie widma o częstotliwości 450 MHz na potrzeby infrastruktury krytycznej pomoże utorować drogę do cyfryzacji transformacji energetycznej i wesprze realizację Green Deal. Nie ma bowiem green deal bez masowej cyfryzacji sektora. Widmo to jest szczególnie przydatne do budowy ogólnokrajowej sieci bezprzewodowej o wysokiej dostępności i odporności na zakłócenia typu blackout-resilient dla takich sektorów jak energia elektryczna, gaz, woda i ogrzewanie miejskie.

Potrzeby organów i organizacji bezpieczeństwa publicznego mogłyby zostać uwzględnione w takim stopniu, w jakim pozwala na to pozostała przepustowość sieci i nie jest ona wykorzystywana przez zastosowania infrastruktury krytycznej. Decyzja Federalnej Agencji ds. Telekomunikacji kończy długotrwały spór pomiędzy branżą energetyczną a organizacjami bezpieczeństwa publicznego (BOS).

Zasady przyznawania decyzji rezerwacyjnej przewidują, że jeden posiadacz przydziału powinien zbudować i eksploatować sieć 450 MHz dla operatorów infrastruktury krytycznej zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą obecnie składać wnioski do dnia 18 grudnia 2020 r. Wybrany wnioskodawca musi uiścić opłatę w wysokości około 113 mln euro za czas trwania przydziału (20 lat). Regulator planuje przydzielić wybranemu podmiotowi całe dostępne spektrum (2 x 4,74 MHz) w paśmie 450 MHz, aby umożliwić wdrożenie najnowszych technologii w tym zakresie.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert