Press enter to see results or esc to cancel.

Niska liczba skarg konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym

Dzisiaj regulator rynku telekomunikacyjnego i pocztowego UKE podczas Dnia Bezpiecznego Internetu na grafice zaprezentował działalność edukacyjną w 2017 oraz dedykowaną konsumentom usług cyfrowych. Warto ją odnotować w zakresie skarg i problemów konsumentów.

Jak wynika z infografiki UKE dokonał 5194 interwencji, miał 1559 postępowań polubownych oraz 1686 zapytań.

To pokazuje bardzo małą skalę problemów konsumentów na rynku telekomunikacyjnym. Analizując dane trzeba mieć na uwadze wielkość sektora (40 mld złotych) jak i liczbę podmiotów świadczących usługi (oficjalnie 7 000 z czego blisko 3 500 realnie),  poziom skomplikowania prawa i jego częstej zmiany (chociażby trudna do zrozumienia regulacja Roam like at Home, z formułą matematyczna dla liczby GB w ofercie w UE)

Dokonując kilka prostych działań mamy:

  1. niecałe jedno zgłoszenie na przedsiębiorcę lub niecałe dwa, na realnie aktywnych
  2.  zakładając zgłoszenia (czego nie wiemy) na 10 głównych podmiotów mamy zaledwie 43 zgłoszenia miesięcznie

Niestety mimo podnoszenia uwag UOKiK nie prowadzi otwartego rejestru skarg i problemów stąd nie znane są też problemy i specyfika u tego regulatora.

Można jednak z całą stanowczością podkreślić, iż w mediach i umysłach wielu osób funkcjonuje mit o skali nadużyć, błędów czy wypaczeń oraz niezrozumienia produktów.

Na koniec warto zauważyć jeszcze procentowe rozbicie najczęściej zgłaszanych problemów:

18% zgłoszeń dotyczy faktur,

13% rozwiązania umowy,

10% nienależyte wykonanie usług

9% zawarcie umowy,

9% nieuczciwe praktyki rynkowe

41% – inne

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert