Press enter to see results or esc to cancel.

Pani Minister Wanda Buk tłumaczy czemu chce odwołać aukcję 5G i Prezesa UKE. Nie rozumiem powodów odwołania Prezesa UKE.

Polecam posłuchać samemu wypowiedzi Pani Minister Wandy Buk od godziny 17:08 z Komisji Finansów Publicznych – link Na wszelki wypadek znaczny fragment wypowiedzi na Soundcloud tutaj.

Wątek 1 – art. 15 zzs z tarczy 1.0 czyli nieznany status aukcji w okresie między 31 marca a 16 kwietnia 2020

6 marca 2020 Prezes UKE ogłosił aukcję (link) z terminem 23 kwietnia 2020 godz. 15.00 dla złożenia ofert wstępnych.

31 marca 2020 weszła w życie Tarcza 1.0, która zawierała artykuł 15 zzs  w sprawie biegu procesów sądowych (W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (…) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres) -link do Ustawa

16 kwietnia Prezes UKE ogłosił zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz (link)

Prezes zakomunikował, że bieg terminu składania ofert wstępnych w ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz został zawieszony. Zawieszenie biegu terminu składania ofert wstępnych obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r., w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie okresu zawieszenia termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej.

Innymi słowy Prezes UKE 16 kwietnia ogłosił, że od 31 marca 2020 zawieszono termin składania ofert.

Wg Pani Minister Wandy Buk Prezes UKE od 31 marca 2020 do 16 kwietnia 2020 udzielał odpowiedzi, zostały złożone również oferty, i cytuję Panią Minister „ finalnie ciężko powiedzieć jaki ten status aukcji w tym okresie był”. To wątpliwość formalna

Watek 2 – bieg terminów

Wg Pani Minister wątek 1 to wątek formalny, mniej ważny. Wątek 2 jest bardziej poważny. Wg dokumentacji aukcyjnej wstępne oferty należy złożyć do 23 kwietnia 2020 r godz 15.00. To była konkretna data dzienna, a nie okres czasu np. 23 dni od daty ogłoszenia aukcji. To nie zatem termin liczony w dniach.

Wg Pani Minister nie można było, albo budzi to daleko idące wątpliwości prawne, zawieszenie terminu i przełożenie 23 kwietnia na bliżej nieokreślony właśnie dlatego bo był on precyzyjnie określony w dokumentacji aukcyjnej.

Wg Pani Minister mieliśmy aukcje LTE która została unieważniona bo się załącznik nie otwierał, był kiedyś brak parafki na kilku stronach co powodowało że spory toczyły się 8 lat. Nie możemy sobie na to pozwolić.

Pani Minister boi się, że częstotliwości będą obarczone wadą formalną, bo operatorzy nie będą wiedzieli czy częstotliwości jakie otrzymają, ich faktycznie będą  czy im jakiś sąd za 8 lat ich nie zabierez.

Pani Minister więc proponuje:

  1. Unieważnienie aukcji
  2. Dodanie aspektów bezpieczeństwa do dokumentacji aukcyjnej
  3. Powołanie nowego prezesa UKE

Wybór 3 – Prezes UKE

I tu dochodzimy do wątku którego nie potrafię zrozumieć.

Pani Minister przeszła do procedury powołania Prezesa UKE i powiedziała, że trzeba go zmienić bo aukcja może się przeciągnąć ponad 21 grudnia 2020 i dlatego musi być Prezes wybrany wg nowych zasad wynikających z EKŁE. Pani Minister zachęciła również obecnego Prezesa UKE do kandydowania w nowym konkursie bowiem na pewno spełnia wymagania.

W mojej ocenie wybór Prezesa UKE wynikający z EKŁE nie ma nic wspólnego z aukcją. Prezes ma kadencję do jesieni 2021. To zatem tylko pretekst.

Przypomnę, że Niemcy Austria Węgry próbowały przed TSUE odwołać prezesa regulatora telco – nigdy się im to nie udało.

W 2006 też chciano zmienić prezesa UKE w Polsce – wszczęto postępowanie przeciw Polsce, ale Polska się wycofała i sprawa przeciwko Polsce została zdjęta.

Nie rozumiem zatem, z jakich przepisów prawa wynika, zmiana Prezesa UKE i co się stało po 24 kwietnia 2020 w tej sprawie. 24 kwietnia 2020 Pani Minister chciała jeszcze przeprowadzić aukcję.

Dla mnie w życiu bardzo ważne są zasady. Chciałbym, aby były one w Polsce przestrzegane bez względu na to jaki Premier czy Minister sprawuje w kraju władzę. Prezes UKE powinien być zatem „prawie” święty i w mojej ocenie powinien zostać do jesieni 2021.

Mam na koniec pytanie – a co będzie jak ITU lub inny podmiot pozwie przed TSUE Polskę w sprawie zmiany Prezesa i np. w 2023 okaże się że wszystkie decyzje wydane przez nowego Prezesa są nieważne?

Co wg mnie rząd powinien zrobić?

  1. Unieważnić aukcję, jeśli czołowi prawnicy w tej materii się zgadzają tj w sprawie biegu terminu
  2. Pozostawić Prezesa UKE do jesieni 2021
  3. Przeprowadzić (jeśli pkt 1 wchodzi w życie) pilnie nową aukcję 5G z tą samą dokumentacją co poprzednio

Inne postawienie sprawy stawia w złym świetle całą sprawę i otoczenie. Mam nadzieję, że Polska nie będzie pozwana w tej sprawie.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert