Press enter to see results or esc to cancel.

Podsumowanie wdrażania Polityki AI w Polsce za lata 2020-2023

W dniu 1 lipca 2024 r opublikowano na stronach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji sprawozdanie z wdrażania Polityki AI za lata 2020-2023.

Główne trzy wnioski

1. Brak wskazanych warunków rozliczalności Polityki AI prowadzi do ograniczonych możliwości analizy wkładów poszczególnych urzędów administracji publicznej.
2. Przedstawiony materiał należy traktować jako zbiór działań urzędów, które według ich interpretacji wpisują się w zakres wykonania Polityki AI
3. Na obecnym etapie nie jest możliwe stwierdzenie, czy i w jakim zakresie Polityka AI została wykonana

Pierwsze koty za płoty.

Rzeczy do poprawienia
A. Lepsze raportowanie – np. nie ma nic mowy o wydatkach w NCBR na Infostrateg (oficjalnie 840 mln na AI) – ile projektów, ile firm skorzystało czy też nie ma nic mowy o plGRID i mocach obliczeniowych HPC (ważne w kontekście AI Factories i zmuszenia HPC do udostępniania mocy). Nie można winić osób tworzących raport bo z nie najlepszego wsadu nie zrobisz diamentu.
Lekcja do odrobienia -> formatki do raportowania, KPI itd
B. Definicja działań AI – dziś wiele z raportowanych działań nie jest działaniami AI
C. Stworzyć prawdziwy zespół koordynujący z zasobami – ponieważ za czasów poprzedniego rządu zespół spotkał się dosłownie raz, to tym bardziej widać potrzebę zbudowania konkretnego zespołu koordynującego, spotykającego się co kwartał lub częściej.
D. Cele SMART – mierzalne, konkretne, osiągalne itd. W poprzedniej polityce ich nie było.
E. Środki finansowe/zasoby – przeznaczyć na realizację konkretne środki co jest wyzwaniem w świetle A) już określonych programów w KPO, FERC, FENG, DEP B) braku środków budżetowych w obliczu wojny (obrona) i innych potrzeb (np. zdrowie).

Plik ZIP z PDF z Komitetu Rady Ministrów ds Cyfryzacji.

PS. Pliki ze spotkań KRMC są zawsze dostępne na stronach KRMC. Nikt nie ma tajemnej wiedzy i nie musi mieć też specjalnych uprawnień aby je mieć. Tak działa transparentne i uczciwe państwo.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert