Press enter to see results or esc to cancel.

Polska spada o 3 oczka z 22. na 25. miejsce w najnowszej edycji Bloomberg Innovation Index 2020

Tabelka:

Najgorzej u nas z produktywnością – 39. miejsce (GDP i GNI per pracownik zatrudniony o wieku ponad 15 + 3 lata trendu) i wydatkami B+R jako % PKB – 35. miejsce  na 60. badanych krajów.

Najlepiej u nas z wartością dodaną generowaną przez przemysł  jako % PKB (17 miejsce). To idealny dowód w temacie kampanijnych fakenewsów “Polska w ruinie” (upadek przemysłu). Wbrew pozorom jesteśmy stosunkowo uprzemysłowionym krajem.

Więcej na Bloomberg.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert