Press enter to see results or esc to cancel.

Polskie nadzieje na otwarte 5G czyli o Open Ran w ramach przemysłu 4.0

Ukazał się artykuł autorstwa Marcela Zatońskiego o możliwościach i działaniach firmy IS-Wireless w Pulsie Biznesu pt: Polskie nadzieje na otwarte 5G. Grupa IS-Wireless za pieniądze z dotacji i od funduszy pracuje nad oprogramowaniem dla sieci telekomunikacyjnych w modelu Open RAN. Do tej koncepcji musi się jednak przekonać rynek.

W środku artykułu jest mój komentarz co do roli Open Ran jaką ma do odegrania w nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych i stanu jego rozwoju.

Polecam cały artykuł.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert