Press enter to see results or esc to cancel.

Polskie społeczeństwo 5.0 – jakie są strategiczne wyzwania i czy Polacy są już gotowi?

W fundacji Digital Poland z okazji Festiwalu Cyfryzacji, chcieliśmy sprawdzić gotowość Polaków do rozwiązania strategicznych problemów Polski dzięki użyciu technologii. Przeprowadziliśmy badanie z firmą IQS, a następnie dokonaliśmy jego analizy i opracowania z PwC oraz  z 5 innymi autorami i 18 ekspertami.

Efektem prac jest rzetelny raport na temat:

  1. Świadomości Polaków co do strategicznych wyzwań przed jakimi stoi Polska
  2. Opinii Polaków na temat technologii
  3. Gotowości Polaków do skorzystania np. z autonomicznych pojazdów celem rozwiązania problemu braku kierowców

To wszystko okraszone jest studiami przypadków, benchmarkami i pomysłami z całego świata w podziale na 6 rozdziałów okraszone komentarzem socjologów, w tym profesora Czapińskiego.

Gorąco zachęcam Was do zapoznania się z raportem Technologie w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? dostępnym za darmo tutaj.

Kilka wykresów poniżej

TOP strategiczne wyzwania przed Polską oczami Polaków:

BOTTOM strategiczne wyzwania przed Polską oczami Polaków:

Pozytywne nastawienie do technologii:

Negatywne nastawienie do technologii:

Chęć skorzystania z konkretnych rozwiązań:

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert