Press enter to see results or esc to cancel.

Prezes Facebooka wzywa rządy do bardziej skoordynowanych regulacji internetu w celu zwalczania szkodliwych treści

Mark Zuckerberg wezwał rządy do wprowadzenia nowych regulacji internetu, aby pomóc firmom takim jak jego w niwelowaniu szkodliwych treści w Internecie. Mark wprost powiedział o „aktywniejszej roli rządów i organów regulacyjnych” w koordynowaniu zasad dotyczących Internetu.

Mark przedstawił cztery obszary działań, w których może pomóc większa interwencja rządu.

Obejmują one

  • uzgodnienie standardów usuwania szkodliwych treści i ustalenie standardów wg jakich firmy takie jak Facebook będą rozliczane za naruszenia w oparciu o te standardy,
  • nowe przepisy dotyczące weryfikacji podmiotów politycznych w reklamie,
  • zharmonizowany globalny system ochrony danych zgodny ze standardami unijnego rozporządzenia (RODO/GDPR)
  • prawo do przenoszenia danych w ramach uzgodniony standardów przesyłania danych online między usługodawcami (standard przenoszenia danych między portalami).

Jak powiedział Mark:

“By updating the rules for the internet, we can preserve what’s best about it — the freedom for people to express themselves and for entrepreneurs to build new things — while also protecting society from broader harms”

 

Więcej w FT: Zuckerberg calls for more regulation of big tech

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert