Press enter to see results or esc to cancel.

Raport: Jak efektywnie zbudować sieci 5G z korzyścią dla całego społeczeństwa i państwa

Przygotowałem w fundacji swoistą monografię na temat budowy sieci 5G w Polsce. Impulsem jest KPO/WRF i chęć zapewnienia wszystkim w Polsce szybkiego dostępu do internetu oraz nowych usług. Truizmem jest powiedzieć, że świat zrozumiał jak ważna jest cyfryzacja oraz łączność. Chce się powiedzieć – w końcu.  Uważam od lat, że państwo polskie musi posiadać kompleksową łączności typu PPDR, która obsłuży najważniejsze osoby w państwie i instytucje. Ostatnie działania w tej sprawie robił zrobił rząd Leszka Millera (TETRA), a szansa przepadła w czasie Euro 2012. Ostatnio policja postawiła na wiekową już TETRA dokupując TETRĘ w kolejnych miastach wojewódzkich. I to w momencie kiedy cały świat od niej odchodzi (ostatnie migracje zalecane są do 2030 r). Inne kraje, jak Korea Południowa (olimpiada zimowa) czy obecnie Francja (rugby, olimpiada letnia) wykorzystują swoje szanse. Czas połączyć siły i zbudować kompleksowy system łączności w Polsce, w którym prymat wiodą operatorzy z sektora prywatnego, a państwo dokłada swoją cegiełkę stawiając na realną i transparentną, dobrowolną współpracę.

Impulsem do rozmów jest też całkowity brak transparentnej polityki rządu i przewidywalności prawa w obliczu tak postawionego zagadnienia. Jak patrzę na procesy decyzyjne w Skandynawii, będącej liderem cyfryzacji w Europie, gdzie dzisiaj przysłowiowy Piotrek z warszawskich Bielan może poznać cały proces, zapoznać się z analizą doradców, przeczytać stenogramy  ze spotkań roboczych z parlamentu w tej sprawie, przeczytać plusy i minusy różnych wdrożeń, poznać koszty, opinię służb (!) czy patrzę na inicjatywę UK5G, patrzę na krajowe, uchwalone strategie 5G to uzmysławiam sobie ponownie czemu nie jesteśmy liderem cyfryzacji w Europie. Kluczem jest transparentny inkluzyjny proces decyzyjny, forum, mapa droga, ale przede wszystkim merytoryczna rozmowa i współpraca.  Właśnie dlatego cieszę się, że aż osiemnaście organizacji udzieliło najnowszemu raportowi fundacji patronatu: BCC, e-IZBA, Forum eZdrowia, Fundacja Instrat, Fundacja Go Carrots, Fundacja FinTech Poland, Fundacja Polska Innowacyjna, Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), Fundacja Teraz Polska, KIG, KIGEIT, Konfederacja Lewiatan, PIKE, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, ThinkTank, Wise Europa

Raport pokazuje m.in.:

  • stan i trendy w budowie sieci telekomunikacyjnych w standardzie New Radio (5G),
  • efektywne modele współdzielenia sieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabo zurbanizowanych i białych plam,
  • światowy dorobek budowy narodowych, ogólnokrajowych, hurtowych sieci komórkowych,
  • wybrane programy krajowe wspierające pokrycie całego kraju zasięgiem sieci komórkowych,
  • wybrane najlepsze modele wsparcia sieci na terenach białych plam i słabo zaludnionych,
  • przegląd rozwiązań i wdrożeń sieci łączności krytycznej oraz dla instytucji publicznych, w tym podsumowanie obecnej sytuacji w Polsce w tym zakresie.

Dlatego zapraszam do merytorycznej debaty o tym jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa.

Komunikat prasowy: Link

Raport: Link

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert