Press enter to see results or esc to cancel.

Raport ETNO: Stan Cyfrowej Komunikacji 2020

ETNO wydało świetny nowy raport o stanie komunikacji cyfrowej i nic dziwnego, że organizacja wykorzystuje go do wezwania do “działań politycznych” w celu zwiększenia inwestycji w sieci europejskie. Według raportu, inwestycje

  1. w Europie per capita na rynkach telekomunikacyjnych w 2019 r. wyniosły 89 euro (98 USD) na osobę,
  2. w przeciwieństwie do 213 euro (234 USD) w USA
  3. 191 euro (210 USD) w Japonii.

W raporcie określono również obszary, w których operatorzy telekomunikacyjni mają możliwość zaoferowania konsumentom “europejskiej alternatywy”, w tym sztucznej inteligencji, usług w chmurze i usług opartych na danych.

Raport zawiera bardzo dużo wykresów i jest must-read.

ETNO to zrzeszenie operatorów, często byłych operatorów dominujących w danym kraju. Operatorzy zrzeszeni w ETNO odpowiadają za 70% przychodów w sektorze telekomunikacyjnym w Europie.

etno state of digital communications report 2020

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert