Press enter to see results or esc to cancel.

Raport: Internet mobilny gwałtownie spowolni w ciągu 3 lat, a sieć 5G w Polsce może nigdy nie powstać

Państwowy Instytut Łączności wykonał dla PIIT raport dotyczący rozwoju mobilnego dostępu do internetu w Polsce oraz wykonalności wdrożenia usług w technologii 5G przy obecnych oraz zwiększonych normach dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego.

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że w ciągu 3 lat sieci komórkowe w Polsce zapchają się, z uwagi na ciągle rosnący ruch od użytkowników. Nie będzie też możliwe wdrożenie 5G i wykorzystanie nowych pasm jak i small cells. Głównym winowajcą są niskie normy PEM (pole elektromagnetyczne) i metodyka pomiarów PEM wykonywanych przy zgłaszaniu stacji komórkowej do właściwych organów.

 

 

Z badań wynika, że przy konfiguracjach sieci z połowy 2018 roku pojemność sieci wyczerpie się na terenach wiejskich już w 2019 roku, wielkomiejskich w 2020 roku, a w miejskich i podmiejskich w 2021 roku.

Gdyby zmienić konfigurację sieci i wdrożyć wszelkie nowinki techniczne jak MIMO 4×4, czy modulację 256 QAM to uda się opóźnić zapchanie sieci o 2 lata w stosunku do okresu bazowego (opisanego wyżej).  W wyniku tych działań pojemność sieci na obszarach wiejskich wyczerpałaby się w 2021 roku, wielkomiejskich w 2022 roku, miejskich w roku 2023, a na obszarach podmiejskich w 2024 roku.

Mając to na uwadze nie dziwi zachowanie operatora sieci Play, który wdraża wszelkie te nowinki mówiąc przy tym marketingowo o sieci 5GReady. Nie ma on bowiem sieci stacjonarnej i jest graczem mobile-only.

Instytut zamodelował przy tym dwa dodatkowe rozwiązania problemu konieczności obsłużenia dużej ilości ruchu danych do internetu:

  • zagęszczenie budowy stacji bazowych
  • dołożenie nowych częstotliwości (nawet w LTE) w postaci pasm 700MHz,  2,6GHz czy 3,6GHz

Niestety każde z obu ww. hipotetycznych rozwiązań problemów nie jest możliwy w rzeczywistości do zrealizowania z uwagi na obowiązujące normy dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego (PEM). Przy wdrożeniu bowiem w życie tych rozwiązań zostałyby znacznie przekroczone normy PEM.

 

Wniosek jest brutalny – nie da się obsłużyć w przyszłości tak dużego ruchu w sieci komórkowej bez zmiany norm PEM i metodyki pomiarów PEM. Nie będzie również możliwe wdrożenie  sieci 5G w Polsce.

Mam nadzieję że Polski Rząd dokona właściwych zmian w prawie, by skutecznie rozwiązać ww. problemy.

 

Link do prezentacji z raportu, Raport A i Raport B tutaj.

 

BONUS. Mapka z obecnymi normami PEM w Europie:

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert