Press enter to see results or esc to cancel.

Rozmowy na majowej konferencji PIKE o mediach, telekomunikacji i stanie AI

Po raz kolejny uczestniczyłem w corocznej konferencji PIKE. W tym roku rozmawiałem z Grzegorzem Napieralskim, Przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Regulacji Prawnych dot. Algorytmów Cyfrowych i Zastępca Przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na temat AI Act.

Główne wnioski z rozmowy
– powinniśmy przyglądać się temu jak algorytmy wpływają na młode osoby, gdyż mogą one uzależniać. Tak działa gospodarka oparta na atencji/uwadze
– Nie powinniśmy wykluczać dostawców np OpenAI z wdrożeń chatgpt w mObywatel ale powinniśmy też wspierać nasze rozwiązania LLM
– autorzy powinni być wynagradzani za swoją pracę karmiąc algorytmy
– w Polityce AI ważnym elementem jest B+R. Powinniśmy przeznaczać środki na badania
Dziękuję za rozmowę ????????.

W trakcie wydarzenia udzieliłem kilku komentarzy do mediów, w tym do Biznes24 na temat stanu rozwoju sztucznej inteligencji.

Z zapisem rozmowy zapoznasz się na stronach BIZNES24.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert