Press enter to see results or esc to cancel.

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego

System alarmowego powiadamiania obywateli na danym obszarze za pomocą SMS czy zaostrzenie regulacji dotyczących usług o podwyższonej opłacie – to niektóre propozycje zawarte w projekcie zmiany prawa telekomunikacyjnego, który w czwartek przyjął rząd.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji ma poprawić funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego oraz usprawnić działalność jego regulatora – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak podkreśla CIR, jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego systemu powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze. Chodzi np. o huragan lub powódź. Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie zostanie wysłany SMS z informacją o zagrożeniu. Informacja ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie mógł żądać od operatorów publicznej sieci komórkowej niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania komunikatu alarmowego do wszystkich abonentów na określonym przez RCB obszarze.

 Inne proponowane zmiany to m.in. wprowadzenie nowej formy zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych – tzw. dokumentowej (wg zapewnień ministerstwa oznacza to zawierania umów bez papierowych dokumentów ale bez uszczerbku dla interesów konsumentów). Wprowadzone mają zostać zmiany w przepisach dotyczące usług o podwyższonej opłacie. Proponuje się nałożenie na dostawców tych usług dodatkowych obowiązków. Użytkownicy zyskają natomiast narzędzia do blokowania niechcianych usług o podwyższonej opłacie. Zakazane ma zostać oferowanie na rynku usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru usług prowadzonego przez Prezesa UKE.

Nowelizacja ma jednocześnie ułatwić świadczenie przez samorządy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Zlikwidowane zostaną też stałe polubowne sądy konsumenckie przy prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wiadomość za PAP, więcej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz UKE. Więcej o projekcie na stronach RCL.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert