Press enter to see results or esc to cancel.

Rząd z SKW, ABW, MON w rzeczywistości wybiorą wygranych w aukcji 5G. Senat nie wybierze już Prezesa UKE odpowiedzialnego za pocztę i telco

Przeglądam najnowszą tarczę 3.0 i frapują mnie dwa wątki.

Wątek 1 – zgoda Kolegium ds cyberbezpieczeństwa

Art 33 i art 13, 8) mówią, że Prezes UKE musi się zwrócić do Kolegium ds cyberbezpieczeństwa o opinię co do zawartości decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, jeśli ta decyzja rezerwacyjna jest wydawana w wyniku aukcji. De facto jest to sposób na zmuszenie operatorów do wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Kolegium może tym samym wpłynąć na wybór operatora, bo wykluczy operatora który np. takich warunków nie spełnia. Dzisiaj nieznane są opinie Kolegium, zatem w przyszłości takie Kolegium może sobie wpisać do opinii co chce.

Oto zatem Kolegium ds cyberbezpieczeństwa wyrazi pośrednio opinię w sprawie wygranych w aukcji na częstotliwości, zakładając że taka decyzja wydawana jest po aukcji. Alternatywnie, taka jest rozumiem intencja tarczy 3.0 wynikająca z komunikatu gov.pl, opinię Kolegium może wydać przed aukcją, tworząc tym samym projekt decyzji rezerwacyjnej do wglądu (jako element dokumentacji przetargowej). Ponieważ w toczącej się się aukcji 3.5GHz, takiej opinii Kolegium nie ma – można taką aukcję obecnie unieważnić.

Domyślam się, że rządowi nie spodobało się, że w dotychczasowej dokumentacji przetargowej nie było zapisów w zakresie bezpieczeństwa. UKE komunikowało, że nie zablokuje budowy sieci 5G na urządzeniach Huawei w Polsce. Urząd słusznie przyznał, że taka decyzja oznaczałaby kolosalne koszty. Kwestie bezpieczeństwa nie miały być narzucone decyzją administracyjną – miały spoczywać na operatorze (link).

Poniżej proponowane przepisy w tarczy 3.0:

Uzasadnienie dla art 13 8):

Dodatkowo zamieszczam art 65 i 66 z obecnej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa:

Nie jest jasne czy Prezes UKE może nie wziąć pod uwagę negatywnej opinii Kolegium. Rozumiem, że jednak przy negatywnej opinii aukcja może być w mojej ocenie unieważniona. Innymi słowy pod pretekstem COVID-19 rząd chce zapewnić sobie operatora który spełni wszelkie aspekty bezpieczeństwa, który sobie kolegium wymyśli. To o tyle niezrozumiałe, że aukcja została tak sformułowana że mogą startować tylko czterej operatorzy komórkowi obecni już w Polsce. Nie ma tu więc obaw, że nagle aukcję wygra rosyjski MTS.

Co więcej prace Kolegium nie są jasne – nie ma dzisiaj opinii Kolegium i nie ma gwarancji że taka opinia się nie zmieni w czasie, stąd nie trudno mi sobie wyobrazić sytuację w której ot tak, rząd zmienia zasady gry operatorom. Skutek -> rośnie coraz bardziej niepewność w sektorze telekomunikacyjnym w zakresie prowadzenia biznesu. Spada przewidywalność. Ergo, rośnie ryzyko i premia.
To wszystko dzieje się bez żadnych konsultacji i rozmów z rynkiem.

Wątek 2 – Brak zgody Senatu w sprawie wybór Prezesa UKE.

Jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, dlaczego z powodu COVID-19 zmieniane są zapisy wyboru i odwołania Prezesa UKE. Zwracam uwagę, że Prezes UKE ma kadencję na lata 2016-2021 (5lat) i nadzoruje rynek pocztowy i telekomunikacyjny. To szczególnie istotne z punktu wyborów korespondencyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Po upływie kadencji Prezes UKE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.

Obecnie w art 13 Tarczy 3.0 zaproponowano, że

Znikł zapis o zgodzie Senatu co traktuję negatywnie. Prezes UKE powinien być specjalistą ponadpartyjnym mając zgodę obu izb. Urząd powinien być niezależny. Inaczej po co nam jakieś niezależne urzędy i instytucje, niech po prostu Premier RP czy wskazany minister wydaje po prostu dekrety.

Oba wątki oceniam negatywnie i błędem będzie wprowadzenie tych zapisów.

EDIT, 29-04-2020, 11:36.

Prezes UKE wydał stanowisko w sprawie. Polecam przeczytać: Stanowisko Prezesa UKE w przedmiocie aukcji 5G.

EDIT: 29-04-2020, godzina 23:01
W Komisji Finansów Publicznych była mowa o artykule 13 i artykule 33

Artykuł 13 był o 18:20, a artykuł 33 o 20:33 – przebieg tutaj.
Pani Minister Wanda Buk przykładowo nie wyjaśniła co będzie jeśli opinia Kolegium będzie negatywna. Pani Minister potwierdziła, że opinia kolegium będzie znana przed nową aukcją dla Prezesa UKE.

Edit: 29-04-2020, godzna 23:05
Na twitter Pani Minister wyjaśniła, że “Opinia kolegium nie jest wiążąca” (link) nie jest jej (dokumentacji-przyp PM) elementem, ale wymagania dotyczące cyber juz tak (zgodnie z propozycjami projektu).

Precyzując:

  • Prezes UKE zasięga opinii Kolegium,
  • Opinia może być negatywna, jest niewiążąca
  • Prezes UKE może, ale nie musi uwzględnić uwag Kolegium tworząc dla aukcji wymagania bezpieczeństwa

EDIT 30-04-2020, godzina 9.31

Niestety o 23:15 pod osłoną nocy Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, były prezydent Radomia, dodał nową poprawkę która mówi że 14 dni po wejściu w życie ustawy odwołuje się Prezesa UKE!

Kadencja prezesa UKE, przypadająca na lata 2016-2021 ulega skróceniu i kończy się po upływie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy. Prezes Rady Ministrów w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydata na prezesa UKE.

Poprawka została argumentowana zgodnością z zapisami Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). Rząd poprawkę zaopiniował pozytywnie. Pomimo sprzeciwu posła Marka Sowy z Koalicji Obywatelskiej, poprawkę przyjęto stosunkiem głosów 28 do 17.

Na tym nie koniec niezapowiedzianych poprawek pojawiła się poprawka 68a. Ponownie Przewodniczący Kosztowniak:

Nowe przepisy dotyczące wymagań bezpieczeństwa w dokumentacji postępowania selekcyjnego mają zastosowanie do ogłoszonych przed dniem wejścia w życie ustawy przetargów, konkursów i aukcji.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert