Press enter to see results or esc to cancel.

Sejm przegłosował Tarczę 3.0 tym samym przepisy nielegalnie usuwające Prezesa UKE oraz anulujące aukcję 5G.

Dzisiaj w Sejmie RP miało miejsce sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 370 i 374) (punkt 28 porządku obrad). To końcowy moment przed wysłaniem ustawy do Prezydenta RP. Wcześniej obradowała komisja (link)

O 20.58 dnia 14.05.2020 miało głosowanie numer 120 za odrzuceniem poprawek z komisji sejmowej

Następnie miało miejsce głosowanie numer 121 odrzucające poprawki senatu (tutaj m.in. poprawki wykreślające przepisy usuwające Prezesa UKE czy kompetencje kolegium ds cyber)

Z ciekawostek – Lewica i Konfederacja wstrzymała się od głosu. Poseł Korwin Mikke poparł usunięcie Prezesa UKE. Podobnie jak dwóch posłów KO ( Olszewski Paweł, Piechota Sławomir Jan). W obronie Prezesa UKE była Koalicja Obywatelska.

Tym samym Sejm przegłosował ustawę Tarczę 3.0 i skierował ją do podpisu Prezydenta RP. Innymi słowy w Sejmie RP przegłosowano usunięcie Prezesa UKE oraz dodanie kolegium ds Cyber.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert