Press enter to see results or esc to cancel.

Sprzedaż smartfonów na świecie spadnie o 23%

Według Strategy Analytics globalna sprzedaż smartfonów spadnie o 23% w 2020 r., zanim w 2021 r. nastąpi niewielkie ożywienie. Wpływ na 5G będzie znaczący, ponieważ usługi w Europie będą opóźnione, a apetyt konsumentów na drogie nowe urządzenia 5G będzie znacznie mniejszy w Ameryce Północnej i Chinach. W chińskim łańcuchu dostaw sytuacja uległa poprawie, ale gotowość konsumentów do realizacji planów przejścia na urządzenia i usługi 5G jest w najlepszym razie niepewna. Jednym ze stosunkowo jasnych punktów są usługi sieciowe. Zamówienia typu do domu zwiększają popyt na usługi szerokopasmowe, chociaż w perspektywie krótkoterminowej będzie to miało niewielki wpływ na przychody operatorów.

Na całym świecie sprzedaż samochodów i wynikający z niej popyt na elektronikę samochodową od marca gwałtownie spada, z potencjalnym spadkiem do 25% w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert