Press enter to see results or esc to cancel.

Stanowisko BEREC w zakresie współdzielenia sieci komórkowych

13 czerwca 2019 roku BEREC opublikował stanowisko w zakresie współdzielenia sieci komórkowych (link).

Dokument prezentuje różnego rodzaju modele współdzielenia sieci, warunki jakie powinny spełniać również z perspektywy konkurencyjności, wpływ na konkurencje oraz założenia co do rozwoju rynku. Wskazuje się wprost potrzebę konsultacji z urzędami odpowiedzialnymi za konkurencję.

Wśród zaleceń BEREC podkreśla, że sektor telekomunikacyjny powinien kierować się przede wszystkim konkurencją, również infrastrukturalną. Współdzielenie sieci preferowane jest w miejscach, gdzie generowany jest mały ruch (lub występuje niskie zagęszczenie ludności). W miejscach o dużym zagęszczeniu ludności zaleca się konkurencję infrastrukturalną.

BEREC wskazuje, że przy uzgodnieniach, np. sieci dla wszystkich operatorów, może dojść do zmowy która “zabetonuje” rynek, zamykając go na innych operatorów (przyszłych) czy MVNO.  BEREC wskazuje, że wszelkie umowy ograniczające konkurencje są zakazane z mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (artykuł o Zakazie nieuczciwej konkurencji (dawny art. 81 Traktatu))

Z dokumentu płynie wniosek, że najlepszym modelem jest współdzielenie sieci głównie w miejscach trudno dostępnych czy trwale nierentownych, by zwiększyć zasięg (aktywne współdzielenie dostępne tylko w miejscach o małym zagęszczeniu i w miejscach nierentownych, pasywne – może być w całym kraju). Konkurencja powinna występować w innych miejscach. Porozumienia powinny być otwarte dla innych. Taki model przyjęli np. operatorzy w Wielkiej Brytanii (link).

Umowa może być wyłączonym z art 101 pod warunkiem spełniania przez umowę jednocześnie 4 warunków:

a) efficiency gains (wzrost wydajności)
b) fair share for consumers (przełożenie korzyści własnych na ceny, jakość, dostępność dla konsumenta)
c) indispensability of the restrictions (niezbędność restrykcji)
d) no elimination of competition. (brak eliminacji konkurencji)

Co to oznacza?

Przykładowo punkt d oznacza, że w przypadku wspólnej sieci musi być ona otwarta na 5 czy 6 gracza, a warunki nie mogą zabetonować sektora na konkurencję.

Punkt b oznacza, że wdrożenie jednej sieci musi przełożyć się proporcjonalnie na korzyści dla klienta. Jedna sieć nie może prowadzić do zysków tylko dla operatorów.

Poniżej niepełna lista parametrów, które należy rozważyć podczas analizowania współdzielenia sieci. Szczególnie zwracam uwagę na aktywne i pasywne współdzielenie ruchu:

 • competition between the sharing parties
 • Impact on the non-sharing parties and the market in general
 • investment incentives
 • the positive impacts on service brought to consumers/end users
 • the impact on public interests
 • reversibility and contractual implementation
 • other parameters specific to the agreement type
  • Passive sharing might be encouraged across all the territory
  • Active sharing should be evaluated depending on area type (densely-populated, moderately-populated and sparsely populated areas)
  • Core network sharing is likely incompatible with infrastructure competition
  • Spectrum sharing might lead to capacity extension where only one cooperation partner deploys a network to the detriment of infrastructure competition
  • Legacy technology sharing might help the continuation of the services and allow for more efficient spectrum use
  • Sharing agreement with new entrants usually provides for additional competition

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert