Press enter to see results or esc to cancel.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało projekt przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przed pornografią

Projekt był wypracowywany w zespole, jednak nie uwzględnia on na pewno wszystkich uwag członków zespołu. Jakich? Nie wiadomo. W zespole było m.in. Min Cyfryzacji, NASK, PIIT czy IAB Polska,

Jak przyznaje w video Prezes (4:20 minuta): projekt nie jest autorstwa zespołu a stowarzyszenie. To Stowarzyszenie jest więc autorem projektu przepisów chroniących dzieci przed pornografią.

Projekt zakłada walkę z porno w internecie poprzez

  1. zaproponowanie wprowadzenia mechanizmu weryfikacji wieku przez dostawcę treści porno
  2. blokowanie dostawców treści przez operatorów w Polsce poprzez mechanizmy znane z blokady treści bukmacherskich (wykluczenia adresów www)
  3. wykluczeniu mechanizmu płacenia w ciągu 30 dni na określonych stornach

Nie ustalono szczegółów mechanizmów i jak weryfikowany ma być wiek. Zaproponowano by:

Organ kontroli w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw cyfryzacji oraz
uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określi w drodze
rozporządzenia minimalne kryteria, jakim odpowiadać powinny skuteczne narzędzia
weryfikacji wieku odbiorcy, kierując się potrzebą zapewnienia jak najskuteczniejszej ochrony
małoletnich i uwzględniając możliwości techniczne oraz zapewniając odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych i prywatności.

Projekt: PDF

Założenia do projektu: PDF

Wiadomo, że mając internet przez satelitę 9( np. skyconnect tooway ) czy VPN można obejść takie zabezpieczenie. Wymaga to jednak działań. Na blokowaniu treści porno stracą dostawcy rozwiązań Kontroli Rodzicielskiej np. Beniamin.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert