Maleje liczba kobiet wśród studentów wyższych szkół technicznych, jednak na IT przybywa

Z ostatniego raportu Kobiety na politechniki 2019 wyciągnąłem kilka wykresów. Oto one Podsumowanie: Udział kobiet wśród studentów: Nominalna liczba studentów w Polsce: Nominalna liczba studentów wyższych szkół  technicznych: Nominalna liczba studentem wyższych szkół  technicznych: Udział studentek wśród studentów wyższych szkół  technicznych:  Udział studentek wśród studentów kierunków informatycznych:

Continue reading