Podsumowanie wdrażania Polityki AI w Polsce za lata 2020-2023

W dniu 1 lipca 2024 r opublikowano na stronach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji sprawozdanie z wdrażania Polityki AI za lata 2020-2023. Główne trzy wnioski 1. Brak wskazanych warunków rozliczalności Polityki AI prowadzi do ograniczonych możliwości analizy wkładów poszczególnych urzędów administracji publicznej. 2. Przedstawiony materiał należy traktować jako zbiór działań urzędów, które według ich …

Continue reading

Europa dopasowana do cyfrowej epoki: W kierunku prawdziwie europejskiego społeczeństwa cyfrowego.

Poniżej główne przewidywane działania UE w zakresie cyfryzacji jakie będą ogłoszone w Q1 Technology that works for people: – White Paper on artificial intelligence setting out options for a legislative framework boosting trust in AI and respecting Europe’s fundamental rights and ethics (February 2020) – Digital Services Act Package to strengthen responsibility of online platforms, …

Continue reading