Wraca PPDR jako element ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Numer projektu UD70. Projekt zakłada również utworzenie systemu bezpiecznej łączności państwowej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji państwowej oraz ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Ww. system, którego operatorem ma być minister właściwy do spraw wewnętrznych, będzie zapewniał: 1) zbudowanie interoperacyjności pomiędzy systemami łączności i komunikacji administracji publicznej, służb mundurowych podległych ministrowi …

Continue reading

Niemcy: Spółka 450connect wygrywa przetarg na częstotliwości 450 MHz. Nadchodzi cyfryzacja niemieckiej energetyki. Kluczem współpraca.

Jak napisałem w raporcie “Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa” w Niemczech do 18 grudnia 2020 trwał przetarg na operatora, który uzyska częstotliwości w paśmie 450 MHz. Dyskusje trwały rok  (link), były prowadzone w dialogu z rynkiem prywatnym oraz angażując dziesiątki interesariuszy i niezależnych ekspertów. Dyskusja trwała też …

Continue reading

Niemiecki regulator rynku telekomunikacyjnego chce przeznaczyć pasmo 450MHz do zastosowań infrastruktury krytycznej. Każdy operator może startować w przetargu.

Federalna Agencja ds. rynku telekomunikacyjnego opublikowała decyzję o przyznaniu w przyszłości częstotliwości 450 MHz na potrzeby zastosowań infrastruktury krytycznej, w szczególności na potrzeby sektora energii i wody., a 16 listopada 2020 r. rozpoczęła procedurę przyznawania decyzji rezerwacyjnej. Urząd opowiedział się już za wykorzystaniem pasma 450 MHz przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i innych infrastruktur krytycznych na …

Continue reading

LTE450 to najlepsza technika sieciowa dla nowoczesnej energetyki i łączności PPDR. Raport Politechniki Warszawskiej.

Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej opracował raport “Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej“. Raport ukazuje: charakterystykę i ewolucję sektora energii czyli od centralnej elektrowni węglowej do rozproszonej OZE główne wyzwania polskiego sektora energii elektrycznej obecne i przyszłe usługi teleinformatyczne w sektorze energii czyli od usług dyspozytorskich do IoT i nowoczesnej …

Continue reading

PPDR obligo w aukcji? Dedykowane 8MHz dla PPDR w paśmie 700MHz w Europie.

Łączność dla służb mundurowych nazywa się w skrócie PPDR. Do tej pory wykorzystywano pasma głównie poniżej 500MHz stosując wiele standardów takich jak DMR, Tetra, Tetrapol, p.25. Łączność historycznie świadczyły dedykowane spółki pod nadzorem państwa, rzadko podmiot prywatny. Postęp technologiczny sprawił, że już standard LTE gotowy jest do świadczenia usług PPDR, a tym bardziej będzie sieć …

Continue reading

Udane testy połączenie sieci TETRA z 5G w Chinach

Airbus z powodzeniem zakończył testy próbne w Guangzhou (Kanton) w Chinach między siecią uruchomioną siecią 5G, a Tetra dzięki sieci Tactilon Agnet. Airbus pomyślnie zakończył testy między smartfonami 5G a terminalami dla wspólnej sieci radiowej regionalnego rządu Guangzhou. Po raz pierwszy dokonano tego połączenia dzięki współpracy z 5G China Telecom w Guangzhou. Dzięki zastosowaniu bezpiecznej …

Continue reading

Jedna sieć – Wielka Brytania – wspólna sieć 4G/5G na terenach wiejskich i mało zurbanizowanych

Właśnie ogłoszono projekt jednej współdzielonej sieci w Wielkiej Brytanii na terenach wiejskich (Shared Rural Network w skrócie SRN). 4 operatorzy przeznaczą 530 milionów funtów, a rząd dołoży kolejne 500 mln funtów. 4 operatorzy powołują prywatną nową spółkę, a rząd udostępni sieć państwową dla służb zwaną ESN (ogólnie łączność typu PPDR) by pokryć brakujące najciężej dostępne …

Continue reading

LTE450 jest potrzebne dla bezpieczeństwa energetyki

Polecam artykuł w Rz na temat istotności LTE450 dla energetyki. Potrzebujemy jej by zapewnić bezpieczeństwo sieci energetycznych, jak również zapewnić bezpieczną komunikację. Polska branża energetyczna nie powinna inwestować w technologie muzealne takie jak TETRA. Więcej na stronie “Rz”

Continue reading