Bezpieczeństwo sieci 5G. Opinie prawników.

Polecam trzy artykuły z zakresu uregulowania bezpieczeństwa sieci 5G: Ingerencja rządowa w wybór dostawcy sprzętu 5G nie powinna naruszać prawa i interesu konsumenta (link) Czy przepisy prawa pozwalają na wykluczenie z powodu bezpieczeństwa producenta sprzętu 5G? (link) Prawo komunikacji elektronicznej: co w bezpieczeństwie sieci i usług? (link)

Continue reading

Bezpieczne sieci 5G: Komisja Europejska zatwierdziła unijny zestaw narzędzi (EU Toolbox) i określiła dalsze działania

Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi (EU Toolbox) ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej generacji. Działania te stanowią odpowiedź na apel Rady Europejskiej o przyjęcie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 5G i są następstwem uwzględniającego ten apel zalecenia Komisji z marca 2019 r. …

Continue reading

Wielka Brytania: Zalecenia NCSC w zakresie wykorzystania sprzętu pochodzącego od dostawców wysokiego ryzyka w brytyjskich sieciach telekomunikacyjnych

Wprowadzenie GCHQ – Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) – jest brytyjskim organem technicznym ds. bezpieczeństwa cybernetycznego. GCHQ wspiera najbardziej krytyczne organizacje w Wielkiej Brytanii, szeroko pojęty sektor publiczny, przemysł i MŚP, jak również społeczeństwo. Częścią roli NCSC jest podkreślanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego w Wielkiej Brytanii oraz udzielanie porad w oparciu o wiedzę techniczną. …

Continue reading

GSMA będzie współpracować z ENISA w celu zabezpieczenia sieci 5G

Uzupełniając uruchomiony dziś przez Komisję Europejską zestaw narzędzi bezpieczeństwa dla sieci 5G, GSMA opracowało system zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu sieciowego, nakreśliło ramy bezpieczeństwa ustanowiło centrum informacji cybernetycznej dla branży telekomunikacyjnej. Inicjatywy GSMA wspierają wysiłki podejmowane przez ENISA, Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, na rzecz wspólnego podejścia UE do bezpieczeństwa sieci 5G. NESAS (The Network Equipment …

Continue reading

5G jest zbyt bezpieczne i odporne na podsłuchy. Europol poszukuje “legalnych” sposobów przechwytywania komunikatów w sieci 5G

Przyznam, że brzmi to bardzo zabawnie, w świetle dyskusji obaw o bezpieczeństwo sieci 5G. Wiemy oczywiście, że ten cały problem jest wyimaginowany z racji tak naprawdę wojny handlowej. Cóż, Europejczycy poszukują “legalnych” sposobów przechwytywania komunikatów w sieci 5G, która jest …. zbyt bezpieczna. Komisja Europejska współpracuje z Europolem i państwami członkowskimi UE w celu “określenia odpowiednich …

Continue reading

Podsumowanie piątego raportu rocznego Centrum Oceny Cyberbezpieczeństwa Huawei

Poniżej informacje z piątego raportu rocznego Centrum Oceny Cyberbezpieczeństwa Huawei zwanego HCSEC (link). HCSEC działa już w Wielkiej Brytanii od ośmiu lat. Jego otwarcie nastąpiło w listopadzie 2010 roku na podstawie uzgodnień między Huawei i rządem Jej Królewskiej Mości (HMG) w celu złagodzenia wszelkiego postrzeganego ryzyka wynikającego z zaangażowania Huawei w części krytycznej brytyjskiej infrastruktury …

Continue reading