Daleko nam do realizacji wizji smart city w Polsce

W weekend 25 marca 2023 r. prowadziłem warsztaty dla młodzieży z cyfryzacji w samorządach podczas Campus Academy w Sosnowcu. Opowiedziałem o koncepcji społeczeństwa 5.0 i jak nowe technologie i cyfryzacja już dzisiaj mogą pomóc mieszkańcom kształtować rzeczywistość wokół siebie. Omówiłem przykłady cyfrowego włączenia lokalnych społeczności oraz strategie rozwoju nowoczesnych miast. Rozmawialiśmy też o obecnym stanie …

Continue reading

Warszawa z 20 innymi miastami otrzymała grant Bloomberg Philanthropies na innowacje. Współpraca z Harvard Business School.

Bloomberg Philanthropies ogłosił dzisiaj 21 europejskich stolic, które wezmą udział w nowej inicjatywie mającej na celu przyspieszenie innowacji cyfrowych, aby poprawić kluczowe usługi i zapewnić lepsze wyniki dla mieszkańców. Celem programu jest pomoc europejskim miastom w świadczeniu usług cyfrowych o dużym znaczeniu oraz dzielenie się doświadczeniami z innymi miastami na całym świecie. Ogłoszone dziś miasta …

Continue reading