Sejm przegłosował Tarczę 3.0 tym samym przepisy nielegalnie usuwające Prezesa UKE oraz anulujące aukcję 5G.

Dzisiaj w Sejmie RP miało miejsce sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 370 i 374) (punkt 28 porządku obrad). To końcowy moment przed wysłaniem ustawy do Prezydenta RP. Wcześniej obradowała komisja (link) O 20.58 dnia 14.05.2020 …

Continue reading

Komisarz Komisji Europejskiej broni Prezesa UKE. Według Komisarza Ministerstwo Cyfryzacji łamie unijne prawo.

11 maja 2020 miała miejsce rozmowa telefoniczna pomiędzy Komisarzem Thierron Breton, a Panem Ministrem Markiem Zagórskim. Rozmowa dotyczyła tarczy 3.0 i zapisów dotyczących usunięcia Prezesa UKE. Dzisiaj Komisja Europejska skierowała pismo do Ministerstwa Cyfryzacji wskazując, że jest bardzo zaniepokojona tym co dzieje się w Polsce w zakresie skrócenia kadencji Prezesa UKE. Komisarz w piśmie prosi …

Continue reading

Zapisy o odwołaniu Prezesa UKE w Tarczy 3.0 w żaden sposób nie są powiązane z EKŁE

Przejrzałem dyrektywę Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (link PL). Żaden z zapisów nie wymusza odwołania Prezesa UKE, ani nie wymusza zmiany sposobu jego powoływania w zakresie pominięcia Senatu. Artykuł 7 ( Powoływanie i odwoływanie członków krajowych organów regulacyjnych ) EKŁE mówi: 1.   Szefa krajowego …

Continue reading