Press enter to see results or esc to cancel.

Technologiczny stan gry w telekomach w 2019. 5G hamują koszty, AI brak wiedzy i ekspertyzy w firmie.

Wpadło mi w ręce ciekawe badanie czytelników Mobile Europe, które przeprowadzono w styczniu 2019. Badanie pokazuje czytelnie agendę telekomów i bieżący stan gry, głównie w Europie gdyż ~80% respondentów pochodziło z tego kontynentu.

Krótkie podsumowanie niżej:

 1. 65% respondentów twierdzi, że właśnie trwa wdrożenie 5G lub dokonują jego testowania. Jednak 35%, nie robi z tym tematem jeszcze nic konkretnego

2. Wśród głównych wyzwań we wdrażaniu 5G respondenci wskazują

 • koszt wdrożenia 5G (aż 66% uznało to za główne wyzwanie we wdrożeniu 5G)
 • brak dobrych i biznesowo uzasadnionych przypadków wdrożenia 5G (znowu aż 65%)
 • co drugi wskazał brak dojrzałego otoczenia 5G
 • Co będzie ciekawe, raczej dla osób z poza branży telco, tylko 15% widzi problem z prywatnością lub bezpieczeństwem

3. Tylko dla 23% respondentów nie ma znaczenia  SDN (Software Defined Networking tzn. sieci sterowane programowo) czy NFV – Network Function Virtualization (wirtualizacja funkcji sieciowych).

4. Aż 40% nie interesuje wdrożenie warstwowania sieci/wirtualizacji sieci (tzw. slicing w 5G). Aczkolwiek 20% chce go na pewno od razu wdrożyć

5. Operatorzy przede wszystkim wdrażają 5G z racji

 • powiększonej pojemności i zasięgu sieci
 • “bezprzowodowego światłowodu”
 • podłączonych samochodów

6 Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej popularna w telekomach. To nie powinno dziwić bo telekomy to idealne miejsce do automatyzacji i robotyzacji biznesu z uwagi na skalę, masowość i liczbę danych i operacji.

Respondenci widzą AI głownie w :

 • 35% w smartfonach i analityce na żywo
 • 35% widzi największy wpływ AI w operacjach (automatyzacja)
 • 29% widzi duży wpływ AI w polepszaniu obsługi klienta

7 Jeśli AI to głównie

 • uczenie maszynowe (czyli np. profilowanie klienta, wyciąganie wniosków i predykcja i szukanie trendów)
 • samo konfiguracja się sieci
 • robotyzacja procesów i wirtualni agenci

8.  Do głównych barier przy związanych w wdrożeniem AI w telekomach zaliczono:

 • aż 70% brak ekspertyzy i umiejętności w firmie!
 • aż 50% brak wizji ale i brak danych by nakarmić algorytmy
 • co 5 zarząd nie widzi sensu w AI (!)

9 W zmieniającej się kulturze telekomów obecnie tylko 17% respondentów widzi wdrożenia AI i likwidacje miejsc pracy. Najczęstsze zmiany to wdrożenie Agile i DevOps, więcej programistów i łączenie funkcji CIO z CTO. Innymi telekomy jeszcze bardziej się “cyfryzują”.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert