Press enter to see results or esc to cancel.

UKE proponuje dywersyfikację dostawców 5G i jest przeciwny wykluczeniu Huawei

Prezes UKE, Marcin Cichy, udzielił wywiadu PAP, którego główną tematyką było cyberbezpieczeństwo naszego państwa. Pytany o bezpieczeństwo sprzętu Huawei w kontekście rozwoju 5G, Marcin Cichy powiedział, że w trwającej obecnie aukcji pasma 3,6 MHz zachowano 100 proc. neutralności technologicznej i wszyscy operatorzy mają równe szanse niezależnie od kraju pochodzenia urządzeń, które wykorzystują.

“Toczyły się dyskusje w tym zakresie, jednak odrzuciliśmy wariant wykluczenia z obecnej aukcji sprzętu z uwagi na pochodzenie. Nie ze względów politycznych, ale technologicznych. Pasmo C docelowo będzie jednym z kilku używanych przez 5G, mamy już rozdysponowane inne częstotliwości, a więc nakładanie zobowiązań dotyczących sprzętu tylko w jednym zakresie widma, byłoby nieefektywne” – opisywał szef UKE.

Wskazał, że wykluczenie chińskiego dostawcy z polskiego rynku jest wykonalne, ale pociągnęłoby za sobą wysokie koszty, proporcjonalne do udziału tej infrastruktury w rynku – spółki szacowały koszt wymiany po ok. 2 mld zł na operatora.

“Najważniejsza jest funkcja celu. Jeśli chcemy zabezpieczyć interes państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie zachować konkurencyjność i wzrost rynku, to w pierwszej kolejności służy temu obowiązek dywersyfikacji dostawców. Wykluczenie firm spoza NATO to kolejny krok, który może pociągać za sobą istotne skutki finansowe dla operatorów i cenowe dla konsumentów” – powiedział.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert