Press enter to see results or esc to cancel.

Unia Europejska musi odzyskać swoją konkurencyjność. Priorytet dla naszej prezydencji w UE.

To już wybrzmiewa z wielu europejskich stolic – po wyborach do europarlamentu Komisja Europejska i europosłowie powinni się zająć opracowaniem prawa upraszczającego istniejące przepisy i dyrektywy w celu usprawnienia życia przedsiębiorców. Europa musi odzyskać konkurencyjność. Mówi o tym też głośny raport Enrico Letta – “Much more than a market
 
Ministrowie gospodarki Francji, Niemiec i Włoch już w kwietniu zobowiązali się do wprowadzenia takiego europejskiego prawa.
 
“Europa musi nauczyć się wprowadzać innowacje przed regulacjami […] Musi na nowo odkryć smak ryzyka. – powiedział Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire.
 
To samo czytam w ustaleniach ze spotkania w sprawie nowego cyklu legislacyjnego. Telekomunikacji ministrowie UE przyjęli konkluzje w sprawie przyszłości polityki cyfrowej UE, podkreślając potrzebę “skutecznego, spójnego i wydajnego wdrażania” niedawno przyjętych regulacji cyfrowych. W konkluzjach przypomniano również o potrzebie połączenia transformacji cyfrowej z transformacją ekologiczną, zniwelowania przepaści cyfrowej oraz zapewnienia bezpiecznej i odpornej infrastruktury cyfrowej w całej UE.
Zatem wśród priorytetów naszej prezydencji w UE powinno być odzyskiwanie konkurencyjności poprzez budowę jednolitego rynku czy uspójnienie przepisów.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert